Paul Svensson om studenterna: "Djupt imponerad"

Kändiskocken Paul Svensson var ”djupt imponerad” över RHS-studenternas nollsvinn-måltider som hann var och bedömde under deras examination. Se mer i film ovan.