De är årets bästa lärare enligt studenterna

Inger Adolfsson och Eric Borgström är de bästa lärarna vid Örebro universitet 2017. I samband med den Akademiska högtiden får de motta Örebro studentkårs pedagogiska pris.

Det är studenterna som nominerar lärare till det pedagogiska priset och aldrig förr har så många nomineringar kommit in – totalt 241. Alla institutioner var representerade bland bidragen. Ingrid Adolfsson är lärare i socialt arbete och Eric Borgström är lärare i svenska. 

Utdrag ur motiveringarna

Inger Adolfsson

”En lärare som uppmuntrar, rättar, hjälper och utvecklar oss studenter och får oss att hitta glädjen I studierna.”

”Genom att implementera aktuell forskning i samråd med utvecklingen av det sociala arbetet och relatera det till sina egna erfarenheter har hon gjort studenternas lärandetillfällen utvecklande och ögonöppnande. Hennes personlighet är varm och välvillig och har skapat goda förutsättningar för ett öppet klimat där alla kände sig hörda och viktiga."

”Inger är en fantastisk lärare som kommit till varje lärotillfälle med glatt humör och inställning att hjälpa oss att jobba framåt. Hon har tagit upp frågor från oss studenter och förklarat dem på ett sätt som vi förstår, framförallt när föreläsningarna inte nått ända fram.”

Eric Borgström

”Eric är en underbar pedagog som är det vi lärarstudenter ser som den ideala läraren. Han följer upp våra inlämningsuppgifter med konstruktiv kritik som motiverar lärarstudenter som mig till att utmana sitt skrivande och tal.”

”Att vi får ta så stor plats i undervisningen och Erics sätt att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper gör att man ser fram emot att komma till seminarier och lektioner. Under mina fem år via Örebro universitet är Eric den lärare som jag och mina kurskamrater uppskattat mest och känt att vi lärt oss mest av."

”Eric är en av de bästa lärarna jag mött på universitetet. Han blandar in roliga anekdoter i samband med föreläsningar som gör att vi som studenter inte tappar fokus. Eric är en pedagog som möter en med ett leende, han kommer ihåg våra namn och våra många frågor vi skickat till hans mail.”