Pär Österholm: Problematiskt att gå utanför traditionell penningpolitik

Pär Österholm.

”Sammanfattningsvis kan det konstateras att om en lågkonjunktur skulle drabba Sverige inom en inte alltför avlägsen framtid så skulle såväl den konventionella som delar av den okonventionella penningpolitiken vara begränsade. Frågan är då hur Riksbanken bör agera för att få inflationen tillbaka till målet.”
Det skriver nationalekonomen Pär Österholm i en debattartikel i Dagens Industri. Här kan du läsa artikeln.

Det skriver nationalekonomen Pär Österholm i en debattartikel i Dagens Industri. Här kan du läsa artikeln.