Professionsprofilen skapar möten mellan studenter och yrkesverksamma

– Kriminologer är inte bara Leif GW som sitter och pratar om våldsbrott. Det sa kriminologstudenten Ina Svedberg efter inspirationsträffen med yrkesverksamma.

Ina Svedberg och Hannes Grafström läser sista året på Kriminologiprogrammet. I samarbete med Karin Collén har de arbetat med professionsprofilen där man bjuder in yrkesverksamma till rundabordssamtal med studenter.

– Det är enkla möten där gästerna berättar om vad de jobbar med och studenterna får möjlighet att ställa frågor, förklarar Karin Collén, samverkanskoordinator på Örebro universitet.

Karin Collén

Karin Collén

– Polisen inspirerade mig till att tänka att det inte bara handlar om civil utredning inom polisen, utan att det finns flera saker man kan jobba med, säger Hannes Grafström.

– Vi kan analysera, planera, ta in kunskap och kartlägga, tillägger Ina Svedberg.

Text, foto och film: Anna Asplund