Rasande snabb utveckling av 3D

På mindre än 24 timmar är det möjligt att skriva ut ett hus. Med 3D-printning kan industrin tillverka delar till flygplan och längre fram kommer sjukvården kunna skriva ut kroppsdelar till människor. På Örebro universitets seminarium i Almedalen berättade Ola Harrysson, professor vid North Carolina State University, om den snabba utvecklingen.

– Utvecklingen av 3D-printning startade för över 30 år sedan i USA. Jag har varit med i ungefär 22 år, säger Ola Harrysson, som är gästprofessor vid Örebro universitet.

Tekniken spred sig senare till framför allt Europa och till Japan. Det började med plast och på slutet av 1990-talet började man använda metall.

– 2009 gick många patent ut och då exploderade utvecklingen, säger Ola Harrysson.

Flyg- och rymdindustrin använder 3D-printning för att tillverka komplexa former och lättare detaljer som inte var möjliga tidigare. Idag finns det företag som skriver ut inte bara delar utan hela bilar och till och med hus.

 – Dessutom har utvecklingen kommit långt när det gäller reservdelar för människor. Det är möjligt att skriva ut celler och proteiner tillsammans till kroppsdelar, organ och vävnad, säger Ola Harrysson.

– I Sverige var få företag och universitet med tidigt men har fått ett uppsving de senaste fem åren.

Ola Harrysson samarbetar sedan flera år tillbaka med Örebro universitet. Samarbetet gäller inte bara forskning utan även studentutbyte.

Örebro universitet i Almedalen 2018

 

 

 

Seminariet handlade om både AI och 3D-printning, två tekniker som kommer förändra samhället radikalt. Förutom Ola Harrysson deltog:

  • Amy Loutfi, professor, Örebro universitet
  • Joakim Wernberg, analytiker, Entreprenörskapsforum
  • Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv
  • Göran Backlund, Business development and strategy, SAAB Dynamics AB
  • Betty Malmberg, riksdagspolitiker (M), Utbildningsutskottet
  • Johan Schnürer, rektor, Örebro universitet
  • Johannes Hylander, moderator, New Republic