Rektor svarar på kritiken i NA

Johan Schnürer

Rektor Johan Schnürer svarar nu på den kritik som riktats i en insändare i NA mot nuvarande och tidigare ledning.

NA har under två dagar publicerat artiklar där kritik riktas mot hur universitetets nuvarande och tidigare ledning hanterat allvarliga anklagelser mot en person i ledande ställning på universitetet. Grunden var en insändare i torsdagens tidning signerad "De utsatta".

– När jag intervjuades av NA i onsdags hade jag inte fått läsa insändaren, vilket gjorde att jag inte kände till exakt vad kritiken handlade om, säger Johan Schnürer.

Torsdagen ägnade ledningen åt att samla så mycket fakta som möjligt om de händelser som lyftes fram i insändaren.

– Jag har nu skrivit ett svar till de anonyma skribenterna. För att kunna korrigera de fel som insändaren innehöll hade det dock varit bra om jag hade fått svara samtidigt som den publicerades, förklarar Johan Schnürer.