Releasefest för antologi om det goda åldrandet

Releasefest för en antologi om de positiva sidorna med att åldras

Femton bidrag om de positiva sidorna av att åldras. I torsdags var det releasefest för antologin som forskarskolan Successful ageings doktorander har skrivit.

Doktoranderna har precis avslutat en kurs där man behandlat flera aspekter av det goda åldrandet. En del av kursen bestod i att skriva populärvetenskapligt om sina projekt, vilket resulterade i antologin med namnet Successful ageing in an interdisciplinary context – popular science presentations.

Totalt bidrog 15 av forskarskolans 18 doktorander med texter.

– Antologin vänder sig till alla som är intresserade av åldrandeforskning. Men vårt primära mål är att ha den för att kunna visa upp vilka projekt som pågår inom Successful ageing, säger Eleonor Kristoffersson, forskarskolans studierektor.

Kommenterade bidragen

Releasefesten inleddes med tal av Karen West, Aston University i Birmingham. Hon är sociolog med inriktning på åldrandeforskning samt gästforskare på tio procent vid Örebro universitet.

– Karen hade läst antologin och kommenterade de olika bidragen, berättar Eleonor Kristoffersson.

Därefter berättade tre av doktoranderna – Magnus Schoultz, Sofia Alexopoulou och
Lame Maatla Kenalemang – om sina bidrag. Snittar, dryck och mingel avslutade boksläppet.

Sofia Alexopoulou var en av tre doktorander som berättade om sitt bidrag till antologin

Sofia Alexopoulou var en av tre doktorander som berättade om sitt bidrag till antologin.