Rolf Lidskog invald i Formas forskarråd

Örebroprofessor Rolf Lidskog är ny ledamot i Formas forskarråd – det beslutsorgan som bestämmer hur forskningsanslag för hållbar utveckling ska fördelas mellan olika projekt.

Rolf Lidskog

Rolf Lidskog.

– Det känns hedervärt att ha fått det här förtroendet. Formas är en viktig aktör med uppgift att främja forskning för ett mer hållbart samhälle och det ska bli spännande att delta i det arbetet, säger Rolf Lidskog, professor i sociologi vid Örebro universitet.

Formas är ett statligt forskningsråd som totalt fördelar 1,3 miljarder varje år till olika forskningsprojekt inom klimat, cirkulär ekonomi, livsmedel, jordbruk, skogsbruk och stadsplanering. Forskarrådet är Formas beslutande organ och bestämmer hur anslag ska fördelas.

– Halva summan går till forskare som själva identifierar forskningsbehov inom dessa områden. Den andra hälften går till nationella eller internationella satsningar på särskilda forskningsområden.

Rådet består av tretton ledamöter. Sju av dessa är forskare som väljs av elektorer utsedda av vetenskapssamhället och Rolf Lidskog är nu en av dem. Sex ledamöter är så kallade samhällsrepresentanter och utses av regeringen.

– Det är en mångfacetterad och mångvetenskaplig grupp med representanter från flera lärosäten och jag ser fram emot uppdraget, säger Rolf Lidskog som är den första forskaren från Örebro universitet som tar plats i Formas forskarråd.

Han tillträder sitt nya uppdrag i januari 2019 och mandatperioden sträcker sig fram till 2021.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Pavel Koubek/ Icon Photography.