Så kan skolan och lärare hantera hoten mot demokratin

Skolan och hoten mot demokratin

Forskare, lärare, lärarstudenter och skolpolitiker från hela Norden var samlade på Örebro universitet 30-31 oktober för konferensen Nordic education in a democratically troublesome time.

Deltagarna fick med sig mängder av ny forskning om arbete mot rasism, hur konspirationsteorier sprids och hur skolan är en viktig plats för att verka för tolerans. Och mycket mer, av både teorier och praktiska verktyg.

Konferensen markerade också ett särskilt tillfälle för en av Örebro universitets mest namnkunniga forskare, vilket brittiska Bryony Hoskins, en av huvudtalarna, noterade på Twitter under konferensens avslutning:

– Den välkända statsvetaren Erik Amnå konstaterade att resultaten som kommit fram under konferensen ger honom hopp om att hans barnbarn får stöd och blir väl omhändertagna av framtidens svenska demokratiska system, skrev hon.

Se video från konferensen ovan.

Jennifer Fitzgerald, Bryony Hoskins, Cecilia Arensmeier och Erik Amnå utanför Novahuset.

Jennifer Fitzgerald och Bryony Hoskins (till vänster) var huvudtalare på konferensen. Här tillsammans med Cecilia Arensmeier och Erik Amnå, Örebro universitet