Samhällsplanerare på väg ut i arbetslivet

Anders Wahlström och Emma Alenbrand

– Nu vet jag vad jag ska säga om någon klagar på att gatorna byggs om, säger Anders Wahlström som tillsammans med Emma Alenbrand och trettio andra studenter tar examen från Samhällsplanerarprogrammet.

Svaret skulle bli att det handlar om samhällsplanering. Gator kan behövas byggas om för att ge barn en tryggare väg till skolan, för att tillmötesgå företagens logistiska behov eller för att ett nytt bostadsområde behöver byggas.

Emma och Anders tillhör programmets första kull och nu är det dags för examen. De tycker att utbildningen är allmänbildande och kreativ. Studenterna har haft många diskussioner med högt i tak.

Samhällsplanering handlar bland annat om översiktsplanering och detaljplanering av en stad, till exempel var sjukhus, skolor och bostäder ska ligga och hur transportsystem utformas och boendesegregering motverkas.

– Vi har fått lära oss att se saker från olika perspektiv. En flygplats kan gynna näringslivet, men hur påverkar flyget miljön? säger Anders.

– Samhällsplaneraryrket är kreativt där hållbar utveckling genomsyrar allt, tillägger Emma.

Enligt Emma och Anders utgår utbildningen från hur kommunen som beslutsfattare arbetar med samhällsplanering. Det perspektivet gjorde att Emmas praktik på Skanska blev särskilt intressant.

– Jag fick möjlighet att se hur företaget arbetar med de beslut kring hållbar utveckling som kommunen fattar, säger Emma.

Varken Emma eller Anders började att studera direkt efter gymnasiet. Emma har bland annat arbetat som fotograf, kolloledare och för Ung företagsamhet innan hon valde att börja studera. Hon fick tipset om programmet från en medarbetare på universitetet.

– Hon berättade att det skulle starta ett nytt program som var kreativt och handlade om att påverka och förändra samhället. Jag tyckte att det lät intressant och sökte, säger Emma.

Anders jobbade och gjorde en långresa till Nya Zeeland, Australien och Sydostasien innan han började att fundera på högre studier.

– Jag hade läst en kurs på gymnasiet som handlade om hållbar stadsbyggnad. Mamma sa att det var den enda kurs jag pratade om under gymnasietiden. Det väckte tanken att plugga något inom samhällsplanering, säger Anders.

På nätet hittade han att Örebro universitet skulle starta ett nytt Samhällsplanerarprogram.

– Jag visste inget om Örebro och programmet var nytt, men jag tänkte att jag testar. Efter introduktionen var jag fast, säger Anders.

Nu väntar arbetslivet, Anders kommer att arbeta som vice ordförande med studiesocialt ansvar för Örebro studentkår.

– De frågor jag kommer att ha fokus på handlar om samhällsplanering som bostadsfrågor och trygghet för studenter, säger Anders.

Emma söker jobb som samhällsplanerare och vill arbeta där hon känner att hon kan göra nytta.

– Jag vill kunna påverka samhället, arbeta med jämställdhet och barnperspektiv, säger Emma.

Examen firade Emma och Anders tillsammans med sina kursare och anhöriga med en gemensam examensceremoni under lördagen.

Text och foto: Anna Asplund