Innovativ life science-forskning ska leda till företagsboom

Anna Ragén

Anna Ragén, vd för Inkubera AB, ser stora möjligheter att nyttiggöra forskningen inom life science vid Örebro universitet.

Forskningen vid Örebro universitet och USÖ har potential att lägga grunden för många nya spännande företag. Nu sätter Inkubera fokus på de innovationer och det entreprenörskap som föds inom life science-forskningen.
– Vår vision är att ha minst 20 life science-bolag i vår portfölj inom fem år. Redan i dag har vi flera företag som ligger i framkanten inom sina områden, säger Anna Ragén, vd för Inkubera.

Life science – eller livsvetenskap – är en tvärvetenskaplig forskningsgren som innefattar bland annat biologi, medicin och farmaci. Den gemensamma nämnaren för forskningen är att den studerar och vill förbättra förutsättningarna för biologiskt liv.

Forskningen är grunden för nya innovativa företag

Forskningen lägger också grunden för många nya innovationer och snabbt växande bolag, något som ligger helt i linje med Inkuberas verksamhet. Inkubera AB ägs av Örebro universitet Holding AB.

– Inkubera jobbar i skärningspunkten mellan stor tillväxtpotential och hög innovativitet. Inom life science har vi just nu kommit till ett läge där vi upplever att våra insatser kan ge stor utväxling för hela regionen. Vi vill stötta utvecklingen av framtidens bolag och arbeta för att regionen på sikt blir ett centrum inom life science, säger Anna Ragén, som är vd för Inkubera.

Redan i dag arbetar Inkubera med flera life science-bolag. Rapp AB har en digital lösning för att öka patienters delaktighet och använder artificiell intelligens för att effektivisera dagkirurgin. Även Freebee utnyttjar AI, men använder tekniken för att snabbare hitta angrepp på världens alltmer hotade bistam. BioImpakt utför snabba och säkra biologiska riskanalyser av vatten och jord. Onmed har utvecklat en ny teknik för cancerbehandling.

Gemensamt för samtliga bolag är att de har sitt ursprung i forskning, använder ny teknik och har stor affärspotential. Inkubera stöttar bolagen med hjälp av bland annat individuell affärscoachning och genom att öppna nya kontaktvägar till kunder, finansiärer och samarbetspartners.

Gränslöst samarbete är nyckeln till framgång

Särskilt inom life science är samarbete över gränserna en nyckel till framgång, både inom forskningen och kommersialiseringen. Pirkko Tamsen är den på universitetets holdingbolag som arbetar närmast life science-bolagen.

– För att vi tidigt ska kunna validera företagens produkter krävs ett brett kontaktnät av experter, finansiärer och presumtiva kunder. För att möta behovet utvecklar vi nu våra nationella och internationella våra nätverk. I dag har vi kontakter med bland andra Umeå Biotech Incubator, Karolinska Institutet Innovation och Uppsala Innovation Centre. Under hösten besöker vi också inkubatorn Inits i Wien och tar del av deras framgångskoncept samt deras nätverk av finansiärer och företag, säger Pirkko Tamsen.

Även om Inkubera ser stor potential inom området, återstår mycket arbete. Dessutom krävs en bred regional uppslutning.

– Inom fem år hoppas vi ha 20 life science-bolag i vår portfölj. Men för att lyckas måste hela regionen se potentialen och våga satsa framåt. År 2000 fick vi ett universitetssjukhus. Drygt tio år senare lanserades läkarlinjen. Nu är det dags för nästa steg i utvecklingen – att de kloka investeringar vi gjort nu också ska kunna lägga grunden för ett livskraftigt och växande näringsliv inom life science, säger Anna Ragén.

Text och foto: Mats Dernand.