Senaste forskningen om föräldraskap presenteras på konferens i Örebro

Terese Glatz, universitetslektor i socialt arbete

Konferensen som Terese Glatz anordnar ska belysa multidisciplinär forskning kring föräldraskap och föräldra-barnrelationer.

Tilltro till föräldraförmågan, föräldralediga pappor och utmaningar som föräldrar ställs inför i ett nytt land – det är exempel på forskning som kommer att presenteras på konferensen vid Örebro universitet den 4-5 juni. – Konferensen är ett sätt att bygga nätverk och diskutera möjliga forskningssamarbeten, säger Terese Glatz.

På konferensen kommer nio forskare från Örebro universitet och två universitet i North Carolina, USA, att presentera sin forskning kring föräldraskap och föräldra-barnrelationer. Presentationerna handlar om olika aspekter av föräldraskap med utgångspunkt i ämnen som socialt arbete, sociologi, psykologi och genusvetenskap.

– Konferensen är multidisciplinär och tanken är att presentationerna ska fånga komplexiteten i föräldraskapet från olika perspektiv, säger Terese Glatz, universitetslektor i socialt arbete.

Föräldraförmåga, etnicitet och kommunikation

Terese Glatz ska berätta om sin forskning som rör föräldrars tilltro till sin förmåga att påverka barn i olika avseenden. I en studie som hon arbetar med för närvarande har hon jämfört enkätsvar från föräldrar från år 1999 och 2014 och sett att det har skett en förändring i mammors och pappors tilltro till den egna föräldraförmågan.

– Generellt har forskare sett en positiv utveckling under denna tidsperiod. Ett exempel är att auktoritära föräldrastrategier har minskat. Men samtidigt visar min studie att föräldrar tror mindre på sig själva i dag jämfört med slutet av 1900-talet. Det här är något som har intresserat mig och jag försöker förklara den här trenden med hjälp av exempelvis utvecklingen av sociala medier, säger hon.  

Andra forskningsresultat som presenteras på konferensen handlar om etnicitet kopplat till föräldraskap, möten mellan föräldralediga pappor och hur ensamstående mammor balanserar arbete och föräldraskap.

Samarbeten mellan discipliner och länder

Terese Glatz anordnar konferensen med medel hon har fått från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, och hoppas att konferensdagarna ska leda till nya samarbeten och ett utökat nätverk mellan universiteten.  

– Vi är många som bedriver forskning om föräldraskap inom olika områden men vi möts väldigt sällan. Konferensen är ett sätt att bygga nätverk och diskutera möjliga forskningssamarbeten.

De tre forskarna som besöker Örebro kommer från The University of North Carolina at Chapel Hill och Wake Forest University. Terese Glatz etablerade samarbete med dem när hon gjorde sin postdok vid Wake Forest University mellan 2013 och 2016 och medel från STINT möjliggör ett fortsatt nära samarbete mellan kollegorna. Forskarna från USA kommer även att hålla en föreläsning för studenterna på socionomprogrammet under sitt besök.

– Jag hoppas på ett långvarigt lärarutbyte med stående inslag i utbildningen med mina kollegor från USA. Nästa år är tanken att jag ska spendera en månad vid Wake Forest University för att forska och undervisa, säger Terese Glatz.

Text och foto: Jasenka Dobric