”Sjukt vanligt” är studentkårens kampanj om psykisk ohälsa

Linnéa Eriksson och Erik Jansson

Örebro studentkårs vice ordförande Linnéa Eriksson och projektledare Erik Jansson.

Idag startar studentkårens kampanj för att lyfta och avstigmatisera psykisk ohälsa bland studenter.
– Vi vill uppmuntra studenter att prata öppet om psykisk ohälsa, säger Erik Jansson, projektledare och psykologstudent.

En projektgrupp med fem studenter från olika utbildningar har sedan januari arbetat med kampanjen. Föreläsningar kommer att hållas och det finns möjlighet att boka samtalsstöd med psykologstudenter.

– Vi har planerat kampanjen till en vecka då de flesta precis har tentat och lagt flertalet av föreläsningarna på kvällstid för att de inte ska krocka med studierna, säger Erik.

Resultat i höstens studentundersökning visade att 30 procent av studenterna upplevde psykisk eller psykosociala besvär som de kopplade till studierna.

Psykisk ohälsa är ett fokusområde i Örebro studentkårs verksamhetsplan. Linnéa Eriksson är studentkårens vice ordförande med studiesocialt ansvar och kårstyrelsens representant i projektet. Linnéa berättar att studenternas studiesituation är problematisk eftersom att de inte kan studera på deltid eller har någon arbetsgivare som ansvarar för rehabilitering tillbaka till studier. Sjukförsäkringssystemet är kopplat till att en student tar lån från CSN och man har 30 dagar karenstid.

– Det är en otrygg situation som inte är hållbar och kan innebära negativa konsekvenser, säger Linnéa.  

Föreläsarna som är inbjudna till kampanjen kommer att beröra frågan ur olika perspektiv, några är specialister på området medan andra har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Veckan avslutas på fredagen med föreläsning av journalisten och frilansskribenten Christian Dahlström, som 2007 drabbades av panikångest. Christian Dahlströms föreläsning är det enda arrangemang som kräver föranmälan.

Text och foto: Anna Asplund