Socionomstudenter möter framtidens socialtjänst

Jessica Sköld och Pia Aronsson

Camilla Sköld och Pia Aronsson

Under torsdagen fick socionomstudenter delta på Utvecklingsrådets temadag Framtidens socialtjänst – att förebygga social utsatthet.

– Vi vill ge våra studenter möjligheter att möta idéburna och frivilligorganisationer och deras verksamheter. De är viktiga samarbetspartner eftersom de får kunskaper utifrån deras medlemmars erfarenheter från mötet med socialtjänstens olika verksamheter, berättar Pia Aronsson, ordförande i Utvecklingsrådet.

Under förmiddagen presenterade utredningssekreterare Camilla Sköld regeringens arbete med översynen av socialtjänstlagen. Fokus låg på socialdepartementets delbetänkande ”Ju förr desto bättre – vägar till en förbyggande socialtjänst” som kom tidigare i veckan. Översynen planeras vara klar i december.

– Men det är komplexa frågor så vi hoppas på att få längre tid på oss, sa Camilla Sköld.

Hon berättade att förebyggande arbete är en viktig del i delbetänkandet. Det handlar om att förbygga sociala problem innan de uppstår.

Camilla Sköld är utbildad socionom och arbetar som socialpolitisk chef för fackföreningen Akademikerförbundet SSR. Jobbet som utredningssekreterare åt regeringen är tidsbegränsad.  Hon anser att socionomer är en allt viktigare yrkesgrupp i samhället.

– Socionomer ska känna yrkesstolthet, de gör nytta i samhället. Men det är viktigt att vara rädd om sig, det är lätt att slita ut sig, sa Camilla Sköld.

Pia Aronsson, universitetsadjunkt för socialt arbete och ordförande i Utvecklingsrådet, berättar att studenterna uppskattar att möta organisationer som arbetar med brukare. Det ger studenterna möjlighet att höra om arbetet i praktiken.  Utöver Socialpolitisk dag, som anordnas en gång om året med olika teman, får studenterna delta i seminarier där de diskuterar etiska problem tillsammans med brukarorganisationerna.

Alice Lingheim

Alice Lingheim

– Ska en socialsekreterare, som vet att en sökande letar efter flaskor för att panta, kräva att den talar om hur många kronor hen har fått den senaste veckan? Ska det räknas som en inkomst som påverkar försörjningsstödet? Den etiska problematiken ligger i att frågan ställs om en människa som lever på marginalen, ska inte den ha rätt att få några kronor extra genom att rota efter pantflaskor i en papperskorg, säger Pia Aronsson.  

Alice Lingheim och Christoffer Hermansson går första terminen på Socionomprogrammet. Det tyckte att dagen var inspirerande eftersom de fick en inblick i hur socialt arbete fungerar i praktiken.

– Det känns som att samhället är på väg åt rätt håll, att socialt arbete mer och mer inkluderas i samhället i stort, sa Christoffer Hermansson.

Christoffer Hermansson

Christoffer Hermansson

Alice Lingheim tyckte att dagen var väldigt intressant. Särskilt inspirerande var presentationen av John Johansson, socialnämndens ordförande i Öster Örebro.

– Han pratade om att socialt arbete handlar om att inkludera människor i samhället, acceptera de som söker hjälp och ge dem ett bra bemötande, sa Alice Lingheim.

Text och foto: Anna Asplund

Brukarrådets representanter i Utvecklingsrådet:

 • Fontänhuset Örebro
 • Föreningen Balans Örebro
 • Föreningen för psykiatriskt samarbete
 • Örebro Stadsmission, Rättighetscenter
 • EKSAM (Föreningen för ekonomisk samverkan i Örebro)
 • RFSL
 • Verdandi Örebro Distrikt
 • ABF-Örebro
 • Anhöriga möter Anhöriga
 • Föreningen Attention
 • Örebro NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa).

Medverkande på Socialpolitiska dag:

 • Fontänhuset
 • Föreningen Balans
 • Rättighetscenter
 • Anhöriga möter anhöriga
 • EKSAM
 • Verdandi