Startat klinik för att utbilda audionomer

Claes Möller, Marie Öberg, Sarah Granberg, Mattias Lundekvam, Peter Nordqvist

Moderator Claes Möller, professor Audiologiska kliniken i Örebro, Marie Öberg, docent, hörselvården Linköping, Sarah Granberg, Med. Dr, Örebro universitet, Mattias Lundekvam, förbundsordförande i HRF, Peter Nordqvist, Tekn. Dr, Forskningsinstitutet Hörselbron.

Nästan var femte svensk har problem med hörseln – men hörselvården kan variera beroende på var du bor eller kön. På konferensen Tema hörsel berättade Sarah Granberg om hur Örebro universitet utbildar audionomer för att de ska bidra till en jämlik och rättssäker vård.

Statistik från Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, visar att det är enkelt att få jobb. Idag finns fler jobb än utbildade och även på längre sikt ser det ljust ut.

För Alexander är audionomprogrammet rätt val

Musik har alltid varit en viktig del i Erik Nielsens liv. Nu hjälper han människor med hörselproblem efter att ha läst på Audionomprogrammet på Örebro universitet.

 

– Vi har startat en audiologisk klinik för utbildning. Vi vill vara säkra på att det vi lär studenterna i utbildningen blir en naturlig del av den verksamhetsförlagda utbildningen, säger Sarah Granberg, forskare i handikappvetenskap och lärare på Audionomprogrammet.

Kliniken är ett samarbete mellan Region Örebro Län och Örebro universitet. Sedan 2012 gör alla studenter sin praktik där.

– Vården för hörselskadade ser olika ut i olika delar av landet och vi vill vara säkra på att våra studenter använder arbetsmetoder baserade på forskning, som ger adekvata hörselutredningar, bedömningar och behandlingar.

Färre kvinnor än män

Hörselskadades Riksförbund, HRF, medverkade på konferensen och deras sammanställning för 2017 visar att trots behovet är lika stort får färre kvinnor än män två hörapparater. Dessutom får patienter betala olika avgifter beroende på vart i Sverige de bor. 

– Majoriteten får nedsatt hörsel som vuxna och det innebär en stor omställning. Vi vet att det inte bara handlar om att få hörapparat. Det påverkar hela livet – familj, arbete och fritid. Därför måste vården se till helheten och hjälpa alla patienter utifrån deras situation.

– Ofta behövs ett helt team som arbetar tillsammans med audionom - kurator, psykolog, hörselpedagog och läkare. Många tror att det bara är äldre som drabbas av hörselnedsättning men det är verkligen inte fallet.

Dröjer för länge med att kontakta vården

HRF:s rapport visar att ungefär 18,5 procent eller 1,5 miljoner svenskar har en hörselnedsättning. En av fem mellan 45 till 64 år hör redan dåligt. Av människor i yrkesverksam ålder 16 – 64 år är det 12 procent.

– Vi vet att många dröjer för länge med att kontakta vården. Det tar ofta över tio år innan de faktiskt tar tag i sina hörselproblem. Under den tiden har hjärnan inte fått ljudstimulans och tränats i att uppfatta ljud. Det tar tid att jobba upp igen.

– Första tecknet brukar vara att det är svårt att höra i bullriga miljöer, i ett rum fullt av människor som pratar till exempel. Är du orolig, sök vård. Kontakta din vårdcentral så skickar de dig vidare.

Hennes råd till alla är att ta hand om hörseln. Använd alltid hörselskydd i miljöer med höga ljud och var ännu försiktigare om du börjar märka av problem för då är hörseln känsligare. 

Text: Linda Harradine
Foto: Jonas Birkelöf och David Simic