Stenhammar Quartet till Örebro universitet som Artist-in-Residence

Stenhammar Quartet

Stenhammar Quartet. Fotograf: Bo Söderström

Stenhammar Quartet, en av Skandinaviens främsta stråkkvartetter, kommer under 2018 att knytas till Musikhögskolan i Örebro som Artist-in-Residence. Samarbetet innebär ett utbyte av idéer som ger studenterna en unik möjlighet att lära av en professionell ensemble på högsta konstnärliga nivå.

– Vi får nu ytterligare tillgång till kunskapsfronten inom klassisk musik med speciellt fokus på kammarmusik, säger Mats Jansson, universitetslektor på Musikhögskolan som bland annat undervisar i kammarmusik.

Stenhammar Quartet är internationellt erkända som tolkare av Wilhelm Stenhammars verk, men också av samtida musik. Stråkkvartetten knyts till Musikhögskolan i Örebro under 2018 som ”Artist-in-Residence”, en globalt etablerad form för framstående konstnärer att arbeta med det egna skapandet i ett nytt sammanhang.

Mats Jansson

Mats Jansson, universitetslektor på Musikhögskolan. Foto: Henric Daréus

– Vi är stolta över att ha fått denna möjlighet och har stora förväntningar på samarbetet. Nu vill vi tillsammans med studenterna skapa en plattform för framtidens kammarmusik, säger Pär Öman, violinist i Stenhammar Quartet.

Konserter, repetitioner och workshops med kvartetten kommer vara öppna för studenter och lektorer inom de konstnärliga ämnena på Musikhögskolan.

Studenter får möta kvartettens musiker i en rad olika sammanhang där de tillsammans kan samtala och reflektera kring musikaliska tolkningar, konserterande och andra konstnärliga frågor.

Johanna Petersson West

Johanna Petersson West

­

Johanna Petersson West och Angelica Edlund läser sista året på konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning.

– Det är nyttigt att se när musiker repar, att inte bara gå på konserter. Det här ger oss möjlighet att se hur proffsen i en kammarmusikensemble arbetar. Det ställs stora krav på en stråkkvartett, alla hörs och måste spela rätt. Det är både tufft och häftigt på samma gång, säger Johanna Petersson West som har violin som huvudinstrument.

Angelica Edlund

– Just stråkkvartett är en mycket viktig ensembleform för oss stråkmusiker och att få höra hur de pratar och arbetar är väldigt inspirerande, säger cellisten Angelica Edlund.

Prefekt Eva Georgii-Hemming, professor i musikvetenskap, är glad över universitetsledningens stöd för denna strategiska satsning:

– Musikhögskolan har ett antal prioriterade områden inom konstmusik som vi arbetar intensivt med. Att lyfta fram stråk- och kammarmusik är viktigt för vår position inom högre musikutbildning både nationellt och internationellt. Men det är också viktigt eftersom vi på det sättet bidrar till att stärka området generellt.

Eva Georgii-Hemming

Eva Georgii-Hemming, prefekt på Musikhögskolan och professor i musikvetenskap.

Text: Anna Asplund

Bild: Privat och Örebro universitet