Studenter nöjda med digitala tentasalen

Hannah Bergström

Hannah Bergström tyckte att den nya tentasalen var ljus, fräsch och trevlig.

Nu har studenterna börjat att skriva tentor i den nya digitala tentamenssalen. Läkarstudenterna Hannah Bergström och Olle Björkqvist tyckte att det nya systemet var lätthanterligt och smidigt.

– Det var härligt att sitta ovan jord och inte i bunkern i källaren där tentorna brukar vara, säger Olle Björkqvist.

– Vi hade flervalsfrågor, vilket gjorde att skrivtiden endast var en timme. Annars brukar vi sitta fyra timmar, berättar Hannah Bergström.

Olle Björkqvist

Olle Björkqvist tyckte att det var smidigt och enkelt att göra tentan i digitala tentasalen.

Både Hannah Bergström och Olle Björkqvist ser möjligheter att utveckla examinationsfrågorna med digitala tentor. Som blivande läkare behöver de ta beslut allteftersom de har tagit prover och bedömt en patients tillstånd.

– Frågorna kan byggas in så de blir integrerade och går steg för steg i utredningen av en patient, det blir som en riktig läkarundersökning, menar Hannah Bergström.

Barnsjukdomar i systemet

Studenterna som ska göra digital salstentamen får ta med sig sin egen dator.

Dator

Studenterna får ta med sig egen dator till tentan, men det finns datorer att låna vid behov.

Det finns även lånedatorer.  Hannah Bergström, Olle Björkqvist och deras klass uppmanades att vara på plats i god tid för att installera ett särskilt program som bland annat blockerar internet och åtkomst till annat material.

– Programmet kunde inte installeras på min dator, så jag fick låna en av universitetet, säger Olle Björkqvist.

Hannah Bergström hade problem med dubbla tentamensfrågor, men det reddes ut med hjälp av tentamensvakter och lärare.

Trots några barnsjukdomar i systemet är både Hannah Bergström och Olle Björkqvist nöjda med en enklare inlämning och mindre pappershantering.

Text och foto: Anna Asplund