Träning minskar risken att ramla för MS-sjuka

Anna Carling.

Anna Carlings forskning visar att träning är bra för MS-sjuka. Balansen blir bättre och fallrisken minskar.

Det är vanligt att de som har sjukdomen MS har nedsatt balans. Forskning vid Örebro universitet visar att träning markant minskar risken att ramla. Balansen blir bättre och det underlättar i vardagen.

Fakta om CoDuSe balansövning

Träningen bygger på corestabilitet. Konceptet bygger på att träna tre områden samtidigt – delad uppmärksamhet, sensoriska strategier och olika underlag. Det ger positiva effekter för personer med MS. I studien tränade deltagarna under sju veckor i en grupp, två gånger i veckan under en timme. Sen fick de även träna hemma så de skulle få in det i sin vardag.

– Personer med MS har större risk att få frakturer så det är viktigt att kunna undvika fallen. I min forskning har jag bland annat undersökt vad fallen beror på, säger Anna Carling.

Hon är legitimerad sjukgymnast på fysioterapiavdelningen och forskare på universitetssjukvårdens forskningscentrum vid Universitetssjukhuset Örebro samt doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Anna Carling har jobbat i drygt tio år som sjukgymnast i MS-teamet som finns på Universitetssjukhuset Örebro. I regionen finns cirka 600 personer med MS och totalt i landet finns cirka 18 500 personer. 

Balansövningar

– Jag träffar de som har försämrats i sin sjukdom. De upplever att kraften tar slut i benen och de har svårt att stå upprätt. I min forskning har jag använt ett träningsupplägg som inte är undersökt för den här gruppen människor tidigare, säger Anna Carling.

I studien ingick 51 patienter som fick göra CoDuSe balansövningar som bygger på core-stabilitet. De positiva effekterna uppkom av att träna på delad uppmärksamhet, bålbalans och sensoriskt utmanande övningar. Mätningar gjordes på gång och balans och i utvärderingen ingick även intervjuer.

Symtom skiftar under dagen

– Vi har kommit fram till att fallen främst sker i vardagliga aktiviteter, oftast inomhus i det egna hemmet, och att fallen kan bero på både inre och yttre riskfaktorer. En riskfaktor för fall kan vara att patienternas symtom skiftar under dagen samt mellan dagar, vilket gör att det kan vara svårt att veta sin fysiska kapacitet vid en specifik tidpunkt, säger Anna Carling.

CoDuSe-konceptet är tidigare prövat med mycket god effekt på personer med MS som inte kommit lika långt i sitt sjukdomsförlopp. Forskningsresultatet i den här studien visar att konceptet fungerar även för personer med mer symtom. Studien visade att träning efter upplägget CoDuSe kunde förbättra balansen och minska antalet fall, vilket även visade sig underlätta deltagarnas vardag.

Anhörigas vardag påverkas

Även anhörigas vardag påverkas av det faktum att personer med MS ibland faller. Anhöriga är med och tar ett ökat ansvar. De ser familjen som en enhet och vill få den att fungera så bra som möjligt tillsammans.

– De anpassar och justerar vardagen och dess innehåll för att underlätta samt förhindra fall för personen med MS. Om det inte räcker med att anpassa så gör de ofta avkall på sig själva, till förmån för personen med MS, avslutar Anna Carling.

Text och foto: Elin Abelson