Utvärdering av forskarutbildningen i historia – samtidigt som stora förändringar genomförts

När Universitetskanslersämbetets, UKÄ, utvärdering av forskarutbildningen i historia vid Örebro universitet blev klar idag var stora förändringar redan genomförda. UKÄ är positiva till att universitetet valt att slå samman ämnet med litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och retorik. Tillsammans bildar de humanistiska studier.

Dekan Joachim Åström

Dekan Joachim Åström

UKÄ ifrågasätter kvaliteten på forskarutbildningen i historia. Det beror i huvudsak på att historieämnet har befunnit sig i en fas av kraftiga förändringar och att ämnet var vilande under perioden då utvärderingen utfördes.

– UKÄ uppmärksammar att forskningsmiljön var liten och i behov av särskilda åtgärder. Vi har arbetat med detta under en längre tid eftersom våra interna utvärderingar har visat att vi måste göra förändringar. Vi har skapat en ny organisation som gör ämnet starkare och vi tillför resurser, säger Joachim Åström, dekan för fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap.

Förändringarna betyder att handledarna får större möjligheter till samarbete och doktoranderna blir del av en större gemenskap. Det nya ämnet samlar större en grupp disputerade forskare och en levande seminarieverksamhet där forskningen diskuteras och granskas.

Henric Bagerius

Henric Bagerius

Utöver sammanslagningen har universitetet dessutom anställt en ny professor och två doktorander med inriktning historia kommer att rekryteras under hösten. 

– Bedömargruppen ser det som en intressant plan och kommer följa upp om ett år, säger Joachim Åström.

– Med ny professor och nya doktorander ser vi att det finns stora möjligheter för historia att bli en stark inriktning i humanistiska studier, säger Henrik Bagerius, forskare i historia vid Örebro universitet. 

Text: Linda Harradine
Foto: Linda Harradine och Maria Elisson