Världsnamn i miljökemi gästprofessor

Åke Bergman

Åke Bergman, gästprofessor i miljökemi vid Örebro universitet.

Miljökemin vid Örebro universitet har en stark ställning i Sverige och en viktig roll att spela i framtidens nödvändiga forskningssamarbete för en giftfri miljö. Det är anledningen till att Åke Bergman tackat ja till att vara gästprofessor.

– Åke Bergman är ett världsnamn inom miljökemin och jag är jätteglad för att han vill arbeta med oss, säger Magnus Engwall, professor vid MTM, Människa-teknik-miljö vid Örebro universitet.

Den glädjen delar han med Åke Bergman:

– Miljökemin är ett uttalat profilområde vid Örebro universitet, på ett sätt som få andra universitet har. Den inriktningen och engagemanget är mycket viktigt för kompetensförsörjningen inom toxikologiska vetenskaper för hela Sverige. Jag blev väldigt glad när jag blev tillfrågad, säger han.

Ytterligare en plusfaktor för Örebro universitet är enligt Åke Bergman att utbildningarna i miljökemi i Örebro lockar ”oproportionerligt” många studenter och alltså står sig mycket väl i konkurrensen med andra större universitet 

Fortsättning på rikssamarbete

Åke Bergman är idag chef för Swetox, ett tvärvetenskapligt forskningscentrum där elva universitet i Sverige samarbetar runt forskning för det yttersta målet: säkra kemikalier och en giftfri miljö. Projekttiden löper ut i år.

– Örebro universitet har varit med från början och har en nyckelroll för fortsättningen av samarbetet inom Swetox. För vi måste samarbeta, mellan universitet och mellan olika ämnen, säger han.

Swetox fortlevnad är en stark anledning till samarbetet mellan MTM och Åke Bergman. En annan handlar om forskningsanslag:

– Vi hoppas kunna ta del av hans internationella nätverk för att kunna ansöka om pengar på EU-nivå, säger Magnus Engwall.

Åke Bergman har samma inställning. Han har arbetat för FN, leder i dag ett EU-projekt och är med i fyra nya ansökningar på EU-nivå. Han är också engagerad i arbetet med att ta fram det nya ramverket inom EU för forskningen om hållbar mat, hälsa och miljö för åren 2030 till 2040.

– En giftfri miljö är en mycket viktig utmaning på EU-nivå och en nyckelfråga för framtiden. Vi kan aldrig lösa problemen med kemikalier för hälsa och miljö om vi inte samarbetar.

I skuggan av klimathotet

Problemen med kemikalier har kommit i skuggan av klimathotet, som ligger högre på den politiska dagordningen. I Sverige finns 16 miljömål, men endast ett – En giftfri miljö – är uttalat kopplat till kemikalier.

– Men tittar man närmare på de andra målen så har varenda ett en kemikalieingrediens, till exempel i målen för klimatet, för rent vatten och en levande landsbygd, konstaterar Åke Bergman.

Text: Maria Elisson
Foto: Birgitta Bergman