Vätskefällan – en uppfinning för att rena blodet

Randy Boya, Conny Norman och Mikael Ivarsson

Randy Boya, Conny Norman och Mikael Ivarsson.

En vätskefälla som skiljer ut partiklar och som i framtiden ska kunna ersätta njurar. Projektet är ett samarbete mellan forskare och studenter vid Örebro universitet och uppfinnaren Conny Norman.

Vätskefällan är i bruk redan idag i en svensk kommun. Där används den för att rena vatten i ett reningsverk innan det går ut till konsumenterna. Den ska valideras av Svenska miljöinstitutet.

Här kan du läsa mer om Vätskefällan www.particletrapglobal.com

Målet är att vätskefällan ska kunna 3D-printas i vilket material som helst. Den ska kunna operas in innanför huden och vara ett stöd för njurarna. Patienten ska kunna sätta på och stänga av fällan själv och slaggprodukterna ska hamna i urinen så att de kommer ut den naturliga vägen. Den ska också kunna filtrera bort bakterier hos en patient med blodförgiftning.   

– Om vätskefällan kan ta ut specifika bakterier med en viss storlek ur blodet kan det bli enklare att bota en patient med sepsis, säger Mikael Ivarsson, forskare inom medicinsk biokemi.

Vätskefällan

Vätskefällan har 3D-printats av Alfred Nobel Science Park.

Conny Norman har tillsammans med Mikael Ivarsson och läkarstudenten Randy Boya testat fällan på kalkpartiklar och fått den att sortera, filtrera och separera dem efter storlek. Nu behövs de rätta instrumenten för att bevisa effekten vetenskapligt.

– Nästa steg är att justera vätskefällan så att den kan rensa bort slaggprodukter och bakterier i blodet. Det finns maskiner idag som renar blodet hos patienter med njursvikt, men det tar flera timmar.  Med hjälp av vätskefällan ska de ha möjlighet att rena blodet passivt oavsett vart patienterna befinner sig, säger Randy Boya.

I samarbete med Alfred Nobel Science Park har Conny Norman 3D–printat en vätskefälla i plast, den modellen används i projektet.

– Vi saknar nu instrument, mätmetoder, vacuum och tryckpumpar för att komma vidare med uppfinningen, säger Conny Norman.

Mikael Ivarsson och Randy Boya har forskningslicens för vätskefällan, licensen bygger på fällans nuvarande patent. Nu arbetar gruppen med att ansöka om forskningspengar.  

Arbetet med vätskefällan är ett samarbete mellan institutionen för hälsovetenskaper och institutionen för medicinska vetenskaper.

– Det här är ett utmärkt projekt för institutionerna och företag att samarbeta kring, säger Mikael Ivarsson.

Randy Boya kom in i samarbetet i och med sin kandidatuppsats och Mikael Ivarsson kommer till hösten att ta in och handleda nya läkarstudenter för arbetet med vätskefällan.

Text och foto: Anna Asplund