”Vi måste vara modiga och testa AI-tekniken”

Artificiell intelligens, AI, är tveklöst nästa stora teknikutveckling och Amy Loutfi, professor vid Örebro universitet, uppmanade beslutsfattarna i Almedalen att ta makten över utvecklingen och inte låta sjukvård och skola vara beroende av teknik som de stora företagen tar fram. De behöver skräddarsydda lösningar.

En snabb sökning i Almedalsveckans program visar över 130 seminarier om AI. Tekniken är på allas läppar och detsamma gäller Amy Loutfi - utropad till en rockstjärna inom medtech - och AI-expert.

– När kommer robotarna ta över? Den frågan får jag ofta. Men den tekniska utvecklingen går ganska sakta. När jag var barn drömde jag om att det skulle vara flygande bilar nu. Men vi är långt ifrån det, säger hon.

Med det sagt går utvecklingen ändå snabbt framåt. Tidigare handlade AI främst om att återskapa vår intelligens med hjälp av maskiner. Numera handlar det mer om algoritmer och mönsterigenkänning.

– Ett exempel är cancerdiagnostik. Nu kan man fota med sin mobiltelefon och få en AI-bedömning som är lika säker som en läkares. Men det kommer dröja lång tid innan AI släpps på egen hand. Tekniken kommer ha en barnvakt, säger Amy.

Nytt arbete växer fram

Det är en ny sorts arbete som hon ser växa fram. Att undersöka beslut tagna av AI och välja rätt beslut.

– När det gäller jobb finns det både en positiv sida och en negativ sida. Vissa jobb försvinner men det finns ett större behov av människor som kan ta komplicerade beslut och använda kreativitet.

– Tekniken ska vara ett komplement till oss och förhöja våra förmågor. Kombinationen AI och robotik är spännande.

Det Amy kallar dum automation, till exempel en robotarm som går från en position till en annan utan uppfattning om miljön omkring den, kan utvecklas och bli system som interagerar och tar hänsyn till människor och andra maskiner.

– Det går inte att utveckla tekniken fullt ut i labbet utan vi måste arbeta i olika miljöer. Lösningar för vanliga hem är spännande – vi kan inte kontrollera miljön där som vi kan göra i en fabrik. Den är ostrukturerad, lite stökig eftersom människor flyttar runt möbler och saker.

"Människor måste få prova"

– Det är viktigt att människor får vara med och prova. Om äldre ska ha en robot hemma som kan hjälpa dem – vad är det som gör att de känner sig övervakade eller obekväma med den i hemmet och hur kan vi lösa problemet.

Därför är det viktigt att sjuk- och äldrevård tar kontroll och inte tar teknik som kommer från stora företag och försöker använda den, anser Amy Loutfi.

– Vi måste ta fram skräddarsydda lösningar för sjukvården och då behövs långsiktiga satsningar riktade till offentlig verksamhet.

I seminariet som anordnas av Statens medicinsk-etiska råd berättade en av deltagarna att hans favoritrobot är diskmaskinen och det startar en diskussion om definitionen av en robot.

Diskmaskinen - en robot?

– Varför är en diskmaskin inte en robot men en gräsklippare är det? Det är arbetsplatsen som är skillnaden. Diskmaskinen jobbar inom sin egen kropp. En robot arbetar utanför sin egen kropp.

– Vi hypar saker och kallar dem robot men vi blandar ihop begreppen och det gäller även AI.

Amy betonar att beslutsfattare måste förstå vad tekniken kan bidra med och inte vara överentusiastiska. Det gäller både möjligheter och risker.

– AI i sig är inte en fara, de största fallgroparna ligger i datan. Vi behöver bra data istället för big data. Bra AI är beroende av bra data.

Fel är ett steg i rätt riktning

Om hackare bryter in och lägger in bilder på katter i en databas med information om patienter, då kommer AI givetvis ta konstiga beslut.

– Inte ens vi AI-forskare vet vart utvecklingen kommer ta oss. Under tiden måste vi vara modiga och våga testa tekniken i sina riktiga miljöer och se det som en bra sak när tekniken inte fungerar. Att det är ett steg i utvecklingen.

– Det här är inte första gången. Vi har redan haft en industriell revolution. Men det är väldigt spännande.

Text och bild: Linda Harradine

Örebro universitet i Almedalen

Amy Loutfi deltog i tre seminarier:

AI och robotar kan revolutionera vården – men vilka är de etiska utmaningarna?

Moderaternas ekonomisk-politiska seminarium

Örebro universitet: Vad betyder artificiell intelligens och 3D-printing för näringslivet och den högre utbildningen?