Vice riksbankschefen Henry Ohlsson besökte Örebro universitet

Johan Schnürer, Henry Ohlsson, Pär Österholm och Sven Helin.

Johan Schnürer, Henry Ohlsson, Pär Österholm och Sven Helin.

Den svenska ekonomin är i ett läge där Riksbankens penningpolitik har svårt att påverka arbetslösheten. För att minska arbetslösheten behövs utbildning och lägre kostnader så att lågproduktiva blir anställningsbara av företagen.

Läs sammanfattning från Henry Ohlssons föreläsning på Sveriges Riksbanks hemsida

Den slutsatsen drog vice riksbankschefen Henry Ohlsson vid sin föreläsning vid Örebro universitet på tisdagen.

– För att få en bättring matchning på arbetsmarknaden är gymnasieutbildningen viktigast, konstaterade han.

Henry Ohlsson var inbjuden av Handelshögskolan vid Örebro universitet och talade om samband mellan olika ekonomiska mått som Riksbanken tar hänsyn till i sina räntebeslut, med syftet att hålla inflationen på en viss nivå.

Henry Ohlsson

Henry Ohlsson

Han visade hur inflation, löneökningstakt, arbetslöshet, lediga jobb och växelkursen faktiskt utvecklat sig från före finanskrisen till och med idag, och jämförde sedan med nationalekonomiska modeller.

Henry Ohlsson konstaterade att löneökningarna varit låga, en utveckling som kan förklaras med att arbetsmarknaden har förändrats.

– Utbudet av arbetskraft har ökat. Globalisering och digitalisering har lett till att jobb som utfördes i Sverige förr nu kan göras av någon i Indien. Fackliga avtal har också gett möjlighet att lägga ut arbetstiden på ett sätt som ge mindre övertid.

Idag finns det gott om lediga jobb i Sverige. Men arbetslösheten minskar inte.

– Det visar att matchningen inte fungerar. Med fler som kan ta jobben, kan också produktionen öka och i och med det även den svenska välfärden växa, sa Henry Ohlsson.

Henry Ohlsson anser att varken penningpolitiken eller regeringens finanspolitik kan påverka arbetslöshet i dagens svenska ekonomi. Lösningen på problemet finns i utbildning, att höja de arbetslösas produktivitet och att sänka kostnaderna för att anställa dem.

Raluca Arsene och Louise Eklund var med på föreläsningen, de går sjätte terminen på civilekonomprogrammet. Den här terminen läser de nationalekonomi.

Raluca Arsene och Louise Eklund

Raluca Arsene och Louise Eklund.

– Det var väldigt intressant att höra om samband och verkan mellan arbetslöshet och inflation, säger Raluca Arsene

– Vi har läst om det här i teorin och får nu förståelse för teorin i ett dagsaktuellt ämne i praktiken, tillägger Louise Eklund.

Text: Maria Elisson och Anna Asplund
Foto: Anna Asplund