Sydafrika-samarbete gav nytt miljöprojekt

Maria Westvall, internationaliseringskoordinator vid Ledningsstaben på Örebro universitet.

Maria Westvall, internationaliseringskoordinator vid Ledningsstaben på Örebro universitet.

Örebro universitet ska leda ett av flera nya projekt om framtidens miljöutmaningar. Det står klart efter att hundratals forskare mötts på en konferens i Sydafrika.
– Det var en spännande och lite ovanlig konferens, säger Örebroprofessorn Rolf Lidskog.

Sedan två år tillbaka samarbetar universitet i Sverige och Sydafrika i ett särskilt projekt. Syftet är att stärka relationerna mellan de båda länderna inom forskning, innovation och högre utbildning för att tillsammans hitta lösningar på FN:s hållbarhetsmål. Totalt är 36 universitet med i projektet, som koordineras av Uppsala universitet.

– Det som är unikt är att vi är så många universitet och att det är en så bred representation av lärosäten, säger Maria Westvall, internationaliseringskoordinator vid Ledningsstaben på Örebro universitet.

I maj reste åtta Örebroforskare från olika ämnen till Sydafrika för att delta i en konferens. Huvudsakligen hölls möten vid Stellenbosch University utanför Kapstaden. Forskarna arbetade inom sex olika teman, till exempel hållbar urbanisering och digital teknik.

– Forskare från olika discipliner fick möjlighet att samarbeta inom konferensens olika teman, säger Maria Westvall.

Konferensdeltagare vid Stellenbosch University i Sydafrika.

Forskare från både Sverige och Sydafrika samlades vid Stellenbosch University utanför Kapstaden. Foto: Maria Westvall.

Nytt forskningsprojekt

En av deltagarna var Rolf Lidskog, professor i miljösociologi vid Örebro universitet. Han arbetade med temat samhällsförändring, där målet var att hitta gemensamma vägar framåt. Och det gav resultat.

– Vi är nu en grupp med forskare från två svenska och två sydafrikanska universitet som ska gå vidare med ett projekt. Det går ut på att diskutera expertisen och forskningens roll i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle, säger Rolf Lidskog.

Projektet kommer att ledas av forskare vid Örebro universitet.

Rolf Lidskog, professor i miljösociologi vid Örebro universitet.

Rolf Lidskog, professor i miljösociologi vid Örebro universitet. Arkivbild: Maria Elisson.

Under de fem dagarna i Sydafrika gjorde forskarna inte enbart egna presentationer. Fokus låg främst på att skapa nya forskningssamarbeten.

– Det blev väldigt lyckat. Vi var många som skapade nya kontakter med sydafrikanska forskare, och fördjupade redan etablerade kontakter, säger Rolf Lidskog.

Det blir en styrka att många olika typer av lärosäten är med i samarbetet, förklarar koordinatorn Maria Westvall.

– Vi kompletterar varandra. Vi är ett nyare, mindre, och bredare universitet än vad flera andra är, säger hon.

Forskare på en scen vid  Stellenbosch University i Sydafrika.

En panel av forskare vid Stellenbosch University. Foto: Maria Westvall.

Konferens i Sverige nästa år

Även om forskarna samlades vid Stellenbosch University var flera andra lärosäten i projektet så kallade satellituniversitet. Ett stort antal seminarier och workshops arrangerades på universitet i hela Sydafrika.

– Våra forskare uppskattade arrangemanget mycket, och möjligheten att träffa sydafrikanska forskare inom närliggande forskningsfält. Det ger möjligheten att finna gemensamma forskningsfrågor och projekt framöver, säger Åke Strid, vicerektor för internationalisering vid Örebro universitet.

De två första åren har forskarna träffats i Sydafrika. Nästa år samlas de i Uppsala, och Örebro och de andra svenska lärosätena blir satellituniversitet.

– Förhoppningsvis kan samarbetet delvis baseras på informationsteknik och på längre vistelser i respektive land. Detta för att inte öka den stora mängd flygresor som redan sker vid våra universitet, säger professor Rolf Lidskog.

Text och foto: Beatrice Emmerik.

Fakta om samarbetet

Projektet heter SASUF, South Africa-Sweden University Forum.

13 universitet i Sverige och 23 universitet i Sydafrika samarbetar. Syftet är att stärka banden mellan länderna när det gäller forskning, utbildning och innovation.

Projektet startade 2017 och pågår fram till 2020.

Budgeten är 22 miljoner kronor. Finansieringen står STINT för, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning. Även universiteten som deltar betalar pengar till projektet, tillsammans med The National Research Foundation and the Department of Higher Education and Training in South Africa.

Källa: sasuf.org