AI Impact Lab fick besök – av Komet: ”Intressant att följa”

Stefan Hultquist och Anna Fridén lyssnar på Anna Töndel i Robotlab.

Stefan Hultquist och Anna Fridén från Komet visades runt i robotlabbet av Anna Töndel, Alfred Nobel Science Park.

Kommittén för teknologisk innovation och etik, Komet, ska hjälpa regeringen att hantera den snabba teknikutvecklingen. I onsdags besökte kommittén Örebro och AI Impact Lab.
– Örebro är en region som ofta lyfts fram, säger utredningssekreterare Stefan Hultquist.

I onsdags valde Kommittén för teknologisk innovation och etik, Komet, att besöka Örebro universitet. Anna Fridén, huvudsekreterare, och Stefan Hultquist, utredningssekreterare, ville titta närmare på universitetets och Region Örebro läns nya initiativ AI Impact Lab och rollen som AI-nav i den nationella satsningen AI Innovation of Sweden.

– Vi samarbetar nära Vinnova, Sveriges kommuner och regioner och Rise och där pratas det ju om vilka kommuner och regioner som är framåt. Örebro är en region som ofta lyfts fram i de sammanhangen, speciellt nu i samband med AI Impact Lab, säger Stefan Hultquist.

Komet arbetar på uppdrag av regeringen med målet att Sverige ska ta en ledande roll när det gäller ansvarsfull utveckling och användning av ny teknik. Arbetet leds av Komets ordförande Jon Simonsson, tidigare enhetschef för innovation, forskning och kapitalförsörjning på Näringsdepartementet. I kommittén finns även bland andra Stefan Einhorn, professor vid Karolinska institutet, Antje Jackelén, ärkebiskop, Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket och Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen.

– Teknikutvecklingen sker så enormt snabbt att vi måste titta på hur vi kan möta upp utvecklingen när det gäller policys och regelverk, både så vi hinner med i det höga tempot men också så att det sker på ett ansvarsfullt sätt, säger Anna Fridén.

Ska hjälpa regeringen att hantera teknikutvecklingen

Komet arbetar dels med att ta reda på hur verkligheten ser ut, dels med att föreslå åtgärder när det gäller policys och regelverk. Tanken är att Komet ska hjälpa regeringen att hantera den accelererande teknikutvecklingen.

– Det finns många utmaningar som behöver tas om hand, och vi ska titta på var det finns knutar. Vi är en statlig utredning, som håller på till 2021. Under resans gång har vi möjlighet att spela in förslag till regeringen, säger Stefan Hultquist.

Besöket på Örebro universitet inleddes med en presentation av Amy Loutfi, vicerektor för AI, och Camilla Ulvmyr, verksamhetsledare för AI Impact Lab. Sedan visades Anna Fridén och Stefan Hultquist runt i robotlabbet. Där berättade Anna Töndel, som jobbar på Alfred Nobel Science Park och är delprojektledare i samverkansprojektet AI.MEE, om några av de arbeten som just nu pågår inom AI och autonoma system.

Under eftermiddagen fortsatte besöket tillsammans med Örebroregionens olika innovationsaktörer.

– Vi hade bra diskussioner där vi bland annat lyfte frågor kring lagar och regler som i dag hindrar den snabba teknikutvecklingen. Här har Komet har en viktig roll nationellt att visa på vägar framåt, säger Camilla Ulvmyr, verksamhetsledare för AI Impact Lab.

"Det ger tyngd i vårt fortsatta arbete"

– Det var intressant att höra Amy Loutfi berätta om de utmaningar som finns här. Vi känner igen dem från andra som jobbar med liknande saker. Det är just därför det är så viktigt att vara ute i verkligheten och höra om sådant här direkt från källan. Det ger tyngd i vårt fortsatta arbete, säger Stefan Hultquist.

– I vårt arbete ingår att följa pågående initiativ. Ett av dem som vi tycker är intressanta att följa är AI Innovation of Sweden, där AI Impact Lab är en del. Att kunna exemplifiera med verkliga case när man pratar med beslutsfattare i Stockholm är väldigt värdefullt, säger Anna Fridén.

Tar ni med er någon specifik fråga från Örebro?

– Det är nog frågan om avsaknade eller otydliga regelverk, den är vi inne i hela tiden och vi kommer under våren ta fram förslag på hur vi ska hantera situationer där regelverket är snårigt, oklart eller saknas. Det är inte så lätt, men det är vår ambition, säger Stefan Hultquist och Anna Fridén fortsätter:

– Amy var inne på den här upplevelsen av att, om man inte vet att någonting är säkert och att man får säga ja – så skapar det en osäkerhet. Då säger man i stället ingenting, vilket gör att det blir ett vakuum. Hur kan vi komma bort från det genom att jobba på nya sätt inom offentlig sektor och inom de myndigheter som ska ge tillstånd? Vi kan ju se att andra länder som jobbar mot samma EU-regelverk får göra andra saker. Varför är vi så försiktiga i Sverige? Vi ska självklart vara vaksamma och ansvarsfulla, men vi ska inte vara onödigt försiktiga och rädda.

Text och foto: Jesper Eriksson