”Artificiell intelligens måste gagna hela landet”

– Det är jätteviktigt att man som AI-forskare inte enbart tänker på de tekniska lösningarna utan även på hur tekniken och samhället ska fungera ihop, säger Amy Loutfi, professor vid Örebro universitet som medverkat i flera seminarier och samtal i Almedalen.

Hon lyfter framför allt två aspekter som har präglat debatten om artificiell intelligens i Almedalen i år.

– Om Sverige ska lyckas som AI-nation måste vi visa hur det kan fungera för hela samhället och hur tekniken verkligen kan komma till gagn för hela landet, säger Amy Loutfi.

Det andra handlar om hur AI kommer att påverka arbetsmarknaden. Hur ställer vi till exempel om när maskiner gör jobbet i industrier som människor tidigare gjort. Resultatet av maskinernas arbete måste beskattas på ett nytt sätt, som kan komma människor till nytta.

Till fördel för så många som möjligt

– Hur kan vi skapa lagstiftning som säkerställer att AI kommer att vara till fördel för så många som möjligt. Det är vad ”AI for good” betyder för mig, säger Amy Loutfi.

Amy Loutfi presenterar på seminarium i Almedalen

Samtidigt går den tekniska utvecklingen snabbt och universiteten spelar en viktig roll för att Sverige ska hänga med internationellt. Universiteten är inte bara till för att människor ska få en grundutbildning utan det måste finnas möjlighet för yrkesverksamma att vidareutbilda sig.

– Vi jobbar med utbildningar för yrkesverksamma under namnet Smarter på Örebro universitet. Det är en möjlighet för näringslivet att öka kunskapen om AI, säger Amy Loutfi.

– Det mest intressanta seminariet för mig var Googles, som tog upp nya inriktningar inom AI. Federated learning är ett begrepp som kommer allt mer. Det går ut på det inte måste finnas stora mängder data centralt för maskininlärning. Istället sprider man ut inlärningen till många enheter utan att samla in data. Privata och känsliga data kan stanna kvar på enheten, säger Amy Loutfi.

Amy Loutfi var även aktiv förra året i Almedalen: ”Vi måste vara modiga och testa AI-tekniken”