Blindtarmsinflammation och akne kan signalera ökad risk för prostatacancer

Henrik Ugge, ST-läkare på urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Henrik Ugge.

Blindtarmsinflammation och akne i tidig vuxen ålder kan påverka risken för prostatacancer senare i livet. Det visar en ny avhandling i medicin av Henrik Ugge vid Örebro universitet.

Inflammation – en process som bidrar till kroppens försvar mot skador, infektioner och tumörer. Immunförsvarets celler utsöndrar olika ämnen, så kallade signalmolekyler, för att kommunicera med varandra och styra inflammationsprocessen.

Det är känt sedan tidigare att inflammation bidrar till utveckling av många cancerformer. Den nya studien pekar på att det också skulle kunna gälla för prostatacancer som varje år drabbar cirka 10 000 män i Sverige.

– Vi kunde se att män som hade haft blindtarmsinflammation eller hade akne vid tiden för mönstring oftare fick prostatacancer senare i livet. En möjlig förklaring till det är benägenhet att utveckla en viss typ av inflammation, säger Henrik Ugge, ST-läkare på urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

En tänkbar förklaring till ett samband mellan akne och prostatacancer är också bakterien Cutibacterium acnes, som har kopplats till båda sjukdomarna.

Mer forskning behövs för att förstå kroppens processer

– Vi har även undersökt om det finns ett samband mellan prostatacancer och ett antal inflammatoriska signalmolekyler. I den processen har vi identifierat flera intressanta signalmolekyler, vilka behöver utvärderas ytterligare, men skulle kunna peka på vilken typ av inflammation som eventuellt har betydelse för prostatacancer, säger Henrik Ugge.

Forskningen bygger på information från nationella register och omfattar runt 240 000 män födda i Sverige.

– Om vi lyckas förstå vilka processer i kroppen som bidrar till att prostatacancer utvecklas kan det öppna dörrar till nya sätt att diagnosticera, förebygga och behandla prostatacancer, avslutar Henrik Ugge.

Text och bild: Elin Abelson