Blompinnar, träskruv och silvertejp utvecklades till funktionell prototyp

Mikaela Forsman och Emma Rydholm Allard

Mikaela Forsman och Emma Rydholm Allard.

Mikaela och Emma har precis avslutat sitt examensarbete på Kopparbergs Bryggeri. Deras uppdrag var att skapa ett verktyg som flyttar kartonger i olika storlekar från pall till vikmaskin. Och efter tio veckor kunde deras prototyp testas hos ARHO AB i Hallsberg.

Vid en av produktionslinjerna på Kopparbergs Bryggeri finns en vikmaskin som förpackar 6 – 24 flaskor i kartonger, därför arbetar maskinen med fem olika kartongformat. Uppdraget för Mikaela Forsman och Emma Rydholm Allard var att utveckla en prototyp till ett verktyg som kan flytta kartonger i olika storlekar från en pall till vikmaskinen.

 – Arbetet med verktyget har skett i samarbete med ARHO AB där jag också har arbetat extra vid sidan av studierna, säger Emma Rydholm Allard som tillsammans med Mikaela Forsman läser sista terminen på programmet Högskoleingenjör, industriell design och produktutveckling.

Mikaela Forsman och Emma Ryholm Allard på AHRO AB när prototypen testkörs

Mikaela Forsman och Emma Rydholm Allard på AHRO AB under demonstrationen av prototypen.

Examensarbetet pågick under tio veckor och sista veckan kunde en prototyp demonstreras och testköras.

– Vi började med att göra en modell med blompinnar, träskruv och silvertejp och att sedan få se en färdig prototyp var fantastiskt kul, säger Mikaela Forsman.

Förslaget på examensarbetet fick studenterna från Fredrik Karlsson, produktionschef på Kopparbergs Bryggeri. Han tycker att demonstrationen på lösningsförslaget gick bra där viktiga lärdomar kom fram inför det fortsatta arbetet med verktyget.

Fredrik Karlsson berättar att företaget löpande följer upp arbetsmiljön. Förflyttningen av kartonger mellan pall och vikmaskinen innebär stora arbetsbelastningar på personalen. Under 2015 genomfördes ergonomiska förbättringsåtgärder för att minska belastningen på operatörerna. Målet är nu att med den nya robotlösningen ta bort arbetsmomentet helt.

– I det här specifika fallet har vi tillsammans med ARHO AB och studenterna fått möjlighet att prova en lösning som inte finns på marknaden, säger han.

Kopparbergs Bryggeri har tidigare tagit emot studenter för examensarbeten eftersom att företaget tycker att det är viktigt att studenter får riktiga uppdrag att arbeta med.

– Vi vill fånga upp studenterna för att skapa intresse för att jobba inom industrin, säger Fredrik Karlsson.

Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson, produktionschef på Kopparbergs Bryggeri.

Han tycker att fördelen med studenternas medverkan i projektet är att de kommer från en annan bakgrund och genom det för in nya tankesätt. En nyckel till det lyckade resultatet är att studenterna har varit lyhörda för de idéer och inspel som Kopparbergs Bryggeri och ARHO AB har haft under processen.

– Under arbetets gång har vi fått hjälp av medarbetare på ARHO AB och vår handledare Bengt Åsberg har varit en stor tillgång i det praktiska arbetet, säger Mikaela Forsman.

Mikaela Forsman och Emma Rydholm Allard är nöjda med sitt examensarbete – framförallt för att de har fått möjlighet att göra ett uppdrag som de får testa i praktiken.

– Vi har fått tillämpa det vi har lärt oss under utbildningen. Men vi har även fått lära oss en del själva under examensarbetet, till exempel om gripdon och robotar, säger Emma Rydholm Allard.

Nu tar de examen och nya utmaningar väntar. Mikaela Forsman har fått jobb på Semcon som är ett konsultföretag och Emma Rydholm Allard ska sommarjobba på Ericsson som produktutvecklare. Men till hösten planerar hon att börja plugga vidare på en utbildning om hållbar design i Köpenhamn.

Text: Anna Asplund
Foto: Anna Asplund, Kopparbergs Bryggeri och privat 
Film: Privat