Bok blev kurs online om rasism i förskola och skola

Jan Jämte och Emma Arneback

Jan Jämte och Emma Arneback har omvandlat sin bok om rasism till en onlinekurs för personal i förskolan och skolan.

Örebroforskarna Emma Arneback och Jan Jämte har utvecklat en onlinekurs om att motverka rasism i förskolan och skolan.

Kursen ges i samarbete med Forum för Levande historia och Natur & Kultur och riktar sig till personal i förskolan och i skola.

Artikel om boken Att motverka rasism i förskolan och skolan

–  De senaste åren har vi mött tusentals lärare i fortbildningsinsatser för att motverka rasism i pedagogisk verksamhet. Vi har slagits av det engagemang som personalen visar, men också av den osäkerhet och frustration som präglar arbetet, säger Jan Jämte, lektor i samhällskunskap och med bakgrund som gymnasielärare.

Tillsammans med kollegan Emma Arneback, docent i pedagogik också tidigare gymnasielärare, har han skrivit boken Att motverka rasism i förskolan och skolan. Boken ligger till grund för de utbildningar författarna hållit med personal. Med online-utbildningen tar de ett steg till.

Ska passa lokala förutsättningar

– Vi har upplevt att det behövs en kurs som tar ett helhetsgrepp kring frågan. Kursen är processinriktad och syftar till verksamhetsutveckling. Vi vill ge verktyg för lokalt utvecklingsarbete i relation till lokala problembilder, säger Emma Arneback.

Kursen är uppdelad i sex delar. Den börjar med att synliggöra förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism. Därefter beskrivs hur rasism kan analyseras och komma till uttryck i pedagogisk verksamhet. Med detta som grund delar Emma Arneback och Jan Jämte med sig av en rad olika arbetssätt för att möta såväl individuella som strukturella uttryck för rasism.

"Finns ingen mirakelkur"

– Precis som i samhället i stort finns rasism i förskolan och skolan.  Det kan komma till uttryck i allt från utestängning, varierande förväntningar, osynlig- eller misstänkliggöranden till öppna fördomar, ryktesspridning, hot och våld, säger Emma Arneback.

– Det här är en av vår samtids mest utmanade frågor och det finns ingen mirakelkur, men hur förskolor och skolor väljer att hanterar frågan kan ha avgörande betydelse för barn och ungas förutsättningar att lära och utveckla, säger Jan Jämte.

Foto: Ulla-Carin Ekblom