ÖREBRO UNIVERSITET 20 ÅR

Charlotta Nordenberg: ”Örebro har hittat en stolthet över sitt lärosäte”

Efter 32 år i Örebro lämnar Charlotta Nordenberg universitetet för att bli chef för Malmö universitet Innovation. – Jag är en utvecklingsmänniska och jag vill driva saker framåt. Det känns jätteroligt att få vara med på den resan som Malmö universitet står inför.

Örebro universitet firar 20 år som universitet under hela 2019.

Här kan du läsa mer om vårt 20-årsfirande.

Charlotta Nordenberg är en välbekant profil i Örebro, inte minst efter sina sju år som ordförande i KIF Örebro. Hon har dessutom en bakgrund som ordförande i Amnesty International Sverige och många känner kanske igen hennes röst från P4 Örebro, där hon under många år återkom som ”tyckare” i en panel varje fredag.

– Jag har alltid känd mig trygg i media och tycker att radio är speciellt roligt och trivsamt. Som ordförande i Amnesty fick jag också hantera svåra frågor gentemot media och då lärde jag mig något som jag har haft otrolig nytta av även i fotbollen: Tala alltid sanning, men berätta inte allt.

Till Högskolan i Örebro kom hon som student 1987. Lund var förstahandsvalet, och när hon inte kom in via en reservplats på socionomprogrammet i Lund, blev det Örebro. Planen var att så snabbt som möjligt begära förflyttning hem till Skåne igen.

– Men redan efter tre veckor hade jag blivit sekreterare i studentkårens sektion för socionomutbildningen, Sociala sektionen, så jag blev kvar, berättar Charlotta Nordenberg.

Tog första spadtaget till nya kårhuset

Det starka engagemanget i studentfrågor ledde till att hon så småningom blev ordförande för Örebro studentkår. Hon fick då vara med och ta första spadtaget till det nya kårhuset, som började byggas 1990.

– Det blev många byggmöten och ofta var jag enda kvinnan; det var jag och ”gubbarna”. Kåren jagade också sponsorer inför byggandet för att finansiera kårhuset och jag minns att det var många politiska diskussioner om att vi inte ville ta emot pengar som kunde kopplas till vapenindustrin eller apartheid i Sydafrika. 

Charlotta Nordenberg med en spade 1990

Som kårordförande tog Charlotta Nordenberg första spadtaget till det nya kårhuset på campus.Arkivbild.

Sedan dess har Charlotta Nordenberg varit Örebro universitet trogen, även om arbetsuppgifterna har varierat. Hon var med och byggde upp utbytesverksamheten för studenter och lärare, och lade grunden till det som i dag är Internationella kontoret. Som internationell handläggare jobbade hon strategiskt med att få fart på internationaliseringen och efter åren med internationaliseringsfrågor inom grundutbildningen, gick hon över och jobbade med EU:s ramprogram för forskning. Charlotta var den första som jobbade centralt med dessa frågor och såg till att Örebro universitet fick del av de EU-medel som fanns att söka.

Bättre organisation för gästforskare

Något hon är extra stolt över är arbetet med att förbättra för utländska gästforskare som kommer till Örebro för att forska en kortare eller längre period.

– Jag jobbade tio månader som chef för Avdelningen för forsknings- och innovationsstöd och såg att det fanns brister i hur vi tog emot internationella gästforskare. Var och en gjorde ett fantastiskt jobb ute i verksamheterna, men det fanns liksom ingen tydlig struktur eller gemensam bild.

Charlotta Nordenberg tog initiativ till en kartläggning som hon sedan höll i när hon gick tillbaka till jobbet som forskningsrådgivare igen.

– Jag bestämde mig för att inte släppa frågan och det har faktiskt lett till att vi fått ordning på hela processen kring gästforskare, både när det gäller administrativa och praktiska saker som bostäder. Jag är glad över att ha kunnat bidra med det och vi hade fantastiska personer i arbetsgruppen där vi tillsammans tog tag i detta och förbättrade processerna. Drivkraften var att vi inte kan bli ett forskningsuniversitet av internationell klass om vi inte har en professionell organisation för våra gästforskare.

Skapar samhällsnytta av forskning

De senaste åtta åren har Charlotta Nordenberg varit innovationsrådgivare och verksamhetsledare på Innovationskontoret vid Örebro universitet Holding AB, vars uppdrag bland annat är att nyttiggöra den forskning som finns vid universitetet och ta tillvara på studenters och anställdas idéutveckling. Ett jobb som hon nu lämnar, för att bli chef för Malmö universitet Innovation, en nyinrättad enhet på Malmö universitet. Hennes uppdrag blir att förädla och utveckla innovationsverksamheten.

– Jag är en utvecklingsmänniska och jag vill driva saker framåt. Det handlar inte om chefskapet i sig utan om att få vara med och skapa förändringar. Jag mår som bäst och används bäst när jag är i fronten och det känns jätteroligt att få vara med på den resan som Malmö universitet står inför.

Charlotta Nordenberg utanför Teknikhuset.

Charlotta Nordenberg utanför Teknikhuset, där hon nu gör sina sista veckor som verksamhetsledare för Innovationskontoret innan flytten till Malmö.

Men att lämna Örebro efter 32 år i staden är förstås inte alldeles enkelt.

– Jag ser det inte som att jag flyttar hem till Skåne, det är ju Örebro som är min hemstad. Jag har bott längre här än vad jag har bott i Skåne.

”Örebro har blivit modigare”

Charlotta beskriver det Örebro hon kom till i slutet av 1980-talet som en lite försiktig stad, som har utvecklats enormt de senaste åren. Att Högskolan i Örebro blev Örebro universitet för 20 år sedan har förstås betytt mycket, men också evenemang som Live at Heart och Open Art har stärkt staden och regionen.

– Det finns ett annat mod och så mycket glädje och energi i Örebro i dag och jag tycker att staden också har hittat en stolthet över sitt lärosäte. I början var högskolan och studenterna ”de där ute i Almby” men nu har staden och universitetet närmat sig varandra och det märks att Örebro universitet är en del av stans riktiga och viktiga utveckling.

Som den nätverksmänniska hon är tar Charlotta Nordenberg med sig de relationer och band hon har skapat, både genom sitt arbete och genom det ideella engagemanget och föreningslivet.

– Det är så många som vill komma och hälsa på mig i Malmö och jag ser goda möjligheter till att fortsätta att samarbeta med Örebro universitet framöver. Och även regionen, då det kan finnas kopplingar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Jag hoppas kunna dra nytta av allt jag har gjort här och fortsätta att bidra till att utveckling.

Text, bild och film: Anna Lorentzon