Chefer i media: Män har kniven mot strupen – kvinnor lägger pussel

Män är aktiva och jagar efter framgång medan kvinnors karriärer förklaras med hjälp av väder – de får vind i seglen. Örebroforskaren Magnus Hansson har analyserat hur tidningarna Dagens industri och Affärsvärlden beskriver chefer – och könsstereotyperna är många.

Läs vetenskapliga artikeln i Emerald insight: The boss and daddy's little girl: On the construction of gender in Swedish business media

– Män beskrivs som resultatorienterade, objektiva, fokuserade och analytiska och kvinnor som personliga, mjuka och beroende av andra. Artiklarna följer könsstereotypa mönster, säger Magnus Hansson, som är forskare i företagsekonomi vid Örebro universitet. 

Hälften av artiklarna handlar om män och hälften om kvinnor. Studien undersöker till exempel ordval, metaforer, meningsbyggnad och vilka sorters frågor cheferna får svara på.  

– I artiklarna framställs män bland annat som jägare och aktiva chefer, nödvändiga för företagets framgång. Kvinnor däremot har inte skapat sin egen framgång – den beror på andra faktorer – som vind i seglen. 

Metaforer om vapen

Manligt chefskap beskrivs med metaforer om vapen, sport, fordon och teknik medan kvinnor kopplas samman med lek, spel, natur och väder - manliga chefer har kniven mot strupen medan kvinnliga chefer lägger pussel. 

– Män säger saker som ”de slaktar oss men vi går upp varje morgon och fortsätter”. Kvinnor säger istället att ”de står i stormens öga”. Både cheferna och journalisterna använder könsstereotypa metaforer, säger Magnus Hansson. 

Det finns också skillnader mellan vilka frågor cheferna får besvara. Kvinnor får frågor om äktenskap, barn och relationen till föräldrarna. Män får däremot nästan uteslutande frågor som rör fritidsintressen eller vilken bil eller båt de kör.

Män får prata ostört

– Män får prata ostört om företaget medan kvinnor ofta får svara på frågor om balansen mellan arbetsliv och familj. Män får vara professionella och kvinnor personliga, säger Magnus Hansson. 

– Dessutom bli kvinnor mer sammankopplade med olika händelser i deras företag på ett personligt plan medan män mer sällan behöver svara för organisationen utan kan framför allt hålla misslyckanden på armlängds avstånd. 

– Media spelar en viktig roll när det gäller att konstruera, förändra eller som i det här fallet befästa stereotypa bilder av kvinnor och män, vilket också får konsekvenser för hur samhällets bild av män och kvinnor i rollen som chefer både befästs och förstärks. 

Text och foto: Linda Harradine
Film: Toby Harradine

Studien startade som en magisteruppsats av två studenter , Hanna Gottfridsson och Sandra Raanaes, som Magnus Hansson handledde. De 20 artiklarna i Dagens industri och Affärsvärlden var publicerade mellan oktober 2014 och april 2015.