”Dans för hälsa” vinnare av Guldskalpellen

Anna Duberg med diplom och blommor.

Utdrag ur motiveringen: Årets Guldskalpellvinnare har med stöd i evidens metodiskt förnyat vårdens arbetssätt genom att ta vara på det friska.

Anna Dubergs verksamhet – Dans för hälsa – är tillsammans med strukturerad vård vid kirurgi årets vinnare av Guldskalpellen 2019 – ett pris som Dagens Medicin delar ut till årets förnyare inom sjukvården.

Juryns motivering: För att på ett imponerande sätt ha mobiliserat och motiverat till bättre hälsa, utan dyra investeringar och med unga och gamlas egen kraft. Årets Guldskalpellvinnare har med stöd i evidens metodiskt förnyat vårdens arbetssätt genom att ta vara på det friska.

Om Guldskalpellen

Guldskalpellen har delats ut sedan 2006 av tidningen Dagens Medicin till vårdens främsta förnyare. Priset består av äran, ett diplom och ett utbildningsstipendium på 15 000 kronor. Juryn bedömer projekten utifrån åtta kriterier med betoning på nyskapande, kvalitet och samarbete. I år har totalt 31 bidrag nominerats.

Källa: Dagens Medicin

– Jag är berörd och otroligt stolt och glad, säger Anna Duberg, affilierad forskare vid Örebro universitet.

”Dans för hälsa” bygger på hennes forskning om hur fysisk aktivitet stärker psykisk hälsa hos barn och ungdomar. Utgångspunkten har varit att komplettera skolhälsovården med dans för flickor i åldern 13 till 18 med stressrelaterad psykisk ohälsa – en särskilt utsatt grupp där nedstämdhet är tre gånger så vanligt som bland pojkar.

– Insatsen fungerar väl och fyller ett behov eftersom den nu sprids över hela landet. Dans med fokus på rörelseglädje och gemenskap kan fungera som komplement till samtal och medicinering för unga med stressrelaterad psykisk ohälsa, säger Anna Duberg som i dag arbetar deltid med att sprida metoden.

Hittills har närmare 300 dansinstruktörer inom elevhälsa, primärvården, kommuner samt barn- och ungdomspsykiatri utbildats i hela landet och efterfrågan ökar ständigt – också utanför Sveriges gränser.

– Metoden används redan i Ungern och vi arbetar just nu med att starta verksamheten i Finland, säger hon.

Planen är att fortsätta utveckla och förfina metoden och Anna Duberg hoppas att det i framtiden blir ännu lättare för ungdomar att ta del av Dans för hälsa.

– Utmärkelsen är en tydlig signal om att man inom både hälso-och sjukvården och skolan är beredd att arbeta brett för att möta psykisk ohälsa. Det är fantastiskt roligt att vara en del av det stora klivet framåt där en icke-farmakologisk insats får ett erkännande i det här sammanhanget.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Privat