De är först ut att ta kandidatexamen från Teaterpedagogprogrammet

Josefine Nyman, Rebecca Pertot och Elisa Gustafsson.

Josefine Nyman, Rebecca Pertot och Elisa Gustafsson.

– Vi har lagt ned kraft och energi på vår utbildning och det vi gör, det gör vi jävligt bra! Det säger Rebecca Pertot som på fredag tar examen från Teaterpedagogprogrammet.

Hennes studiekamrater Elisa Gustafsson och Josefine Nyman håller med. Utbildningen har varit utmanande och utvecklande. Första halvåret arbetade studenterna med gruppdynamik och improvisation för att skapa en trygg grupp.

– För att mena det man gör på scenen måste man våga blotta sig själv, säger Rebecca Pertot.

Och gruppen är viktig menar studenterna. Går det inte bra för gruppen går det inte bra för individen. Därför har studenterna skrivit kontrakt inför varje grupparbete, för att veta vad som händer om olika situationer uppstår.

– Närvaro och delaktighet har varit två moment i våra examinationer. I gruppkontraktet har vi till exempel kommit överens om och skrivit ned vad som händer om någon väljer att inte närvara när vi arbetar, säger Elisa Gustafsson.

Alla tre är överens om att de genom Teaterpedagogprogrammet har fått lära sig om teaterns olika delar, från regi och skriva manus till hur man ljussätter en scen. Utbildningen baseras på kurslitteratur och forskning som utövas i praktiken. Studenterna har kontinuerligt arbetat med skrivuppgifter där de reflekterar och analyserar om vad som händer på scenen och den egna pedagogiska förmågan. Examinationen från olika uppgifter har inte varit traditionella tentor utan bygger på närvaro, deltagande, föreställningar och skrivuppgifter.

– Utbildningen har ett bra lärarlag som har byggt upp utbildningen med eftertänksamhet. Lärarna tillsammans med gästföreläsare har visat hur bra pedagoger för kunskap vidare, säger Josefine Nyman.

På väg ut i arbetslivet 

En teaterpedagog arbetar inte som skådespelare, yrket handlar om projektplanering, ledarskap och att sätta upp en teaterproduktion.

– Det är ett ensamt yrke. Som teaterpedagog har jag ansvar för en grupp människor som jag ska leda och utveckla inom teater, säger Rebecca Pertot. 

Under studietiden har Rebecca Pertot och Josefine Nyman arbetat som teaterpedagoger vid sidan av studierna. Rebecca Pertot har arbetat med en barnteaterfestival för Nya teatern i Örebro och Josefine Nyman med barngrupper på Medborgarskolan. Men nu väntar examen och nya utmaningar. Rebecca Pertot flyttar till Motala och Josefine Nyman flyttar till Stockholm. De har trådar ute i respektive stad och söker jobb.

Elisa Gustafsson blir kvar i Örebro. Hon har fått arbete på Kumla kulturskola där hon ska arbeta med att utveckla kulturskolans teaterlinje.

Hennes dröm är att i framtiden sätta upp en musikalproduktion från ax till limpa. Kanske blir det favoriten Lejonkungen.  

Text och foto: Anna Asplund

Från höstterminen 2016 har Teaterpedagogprogrammet varit ett treårigt kandidatprogram. Tidigare har högskoleexamen getts för en tvåårig utbildning. Syftet med en längre utbildning är att ge studenterna möjlighet att fördjupa sig i ämnet och allt som rör teaterpedagogik.