Framstående forskare föreläser under ORUkrim-dagen

En man i blå kavaj står bredvid en kvinna i grå kavaj utomhus. Till höger en löv-vägg.

Framstående forskarduo. Joakim Petersson, adjunkt i kriminologi, och Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet.

Örebroforskarna blev inbjudna av regeringen för att företräda Sverige som experter vid ett EU-seminarium på temat att förhindra mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Nu finns en chans att höra om deras internationellt uppmärksammade forskning under ORUkrim-dagen.

Siffror från Brottsförebyggande rådet visar att var fjärde kvinna i Sverige någon gång har blivit utsatt för våld i en nära relation. En av de som forskar på området är Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet.

– Våldet är väldigt omfattande och ett stort problem, säger hon.

Susanne Strand och kollegan Joakim Petersson, adjunkt i kriminologi vid Örebro universitet, har sedan länge bedrivit forskning om våld i nära relationer. De har tittat närmare på vilken hjälp våldsutsatta kvinnor får av polisen i storstäder jämfört med i glesbygden.

Resultatet visar att våldet på glesbygden är grövre, har skett fler gånger, och pågått under en längre tid än våldet i storstäderna.

– Vi forskar om hur polisen jobbar med att skydda de utsatta, och om polisen har möjlighet att identifiera riskerna för våld i nära relation. Vi tittar mycket på hur samverkan mellan socialtjänst och polisen kan förbättras, förklarar Susanne Strand.

Inom ramen för forskningen har de också särskilt studerat gärningspersoner som utövat våld i nära relation.

EU-länder engagerade i frågan

Under ett EU-seminarium i Stockholm, där 15 av EU:s medlemsländer fanns representerade, presenterade Örebroforskarna resultaten av sin forskning. Syftet med seminariet var att diskutera hur EU:s medlemsländer kan arbeta för att förhindra mäns våld mot kvinnor, och dela med sig av goda exempel inom området.

– En av de viktigaste insikterna som behöver förmedlas till alla som arbetar med att förhindra mäns våld mot kvinnor är att vi inte kan fortsätta att betrakta dessa män som en och samma typ av förövare. Olika förövare behöver olika typer av insatser och kan inte effektivt fortsatt behandlas med en ”one size fits all”-approach, säger Joakim Petersson.

Ska hjälpa socialtjänsten

Den 9 oktober kommer Susanne Strand och Joakim Petersson delta under ORUkrim-dagen. De ska dela med sig av kunskaperna från ett samverkansprojekt med personal från socialtjänsten i Örebro, som också är på plats.

– Frågan är vad de behöver i sin profession, och vad vi som forskare kan göra för att hjälpa dem i vardagen, säger Susanne Strand.

Efter EU-seminariet i Stockholm har forskarduon också fått en förfrågan om att delta i en konferens vid socialdepartementet i Riga, Lettland, senare i år.

– Det är ett gott betyg och ett exempel på hur samverkan kan leda till att vår forskning bidrar till en förändring eller ger nya möjligheter, säger Susanne Strand.

Text och foto: Beatrice Emmerik

Här kan du anmäla dig till ORU-krimdagen. Sista anmälningsdag är den 30 september.