De vill samla kvinnliga ekonomgeografer: ”Ett tomrum som måste fyllas”

Ekonomgeograferna Ida Andersson och Rhiannon Pugh.

Ida Andersson och Rhiannon Pugh har fått medel för att starta ett internationellt nätverk för kvinnliga ekonomgeografer och forskare som arbetar med genusfrågor inom regional utveckling.

Forskningsområdet ekonomisk geografi är just nu i stort männens arena, vilket blir tydligt för de få kvinnor som är verksamma inom fältet. Det menar Ida Andersson och Rhiannon Pugh vid Örebro universitet, som fått medel för att skapa ett internationellt nätverk som ska samla kvinnliga ekonomgeografer och forskare som arbetar med genusfrågor inom regional utveckling.

Ekonomisk geografi handlar i stora drag om att studera vilka faktorer det är som styr ekonomins geografiska organisering, samt hur den geografiska fördelningen av resurser och verksamheter påverkar olika regioners utveckling.

Universitetslektor Ida Andersson och forskare Rhiannon Pugh vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap är verksamma inom ekonomisk geografi och är båda ganska nya på Örebro universitet. En sak som de har slagits av är hur ovanligt det är med två kvinnor inom ekonomisk geografi på samma lärosäte.

Ekonomisk geografi – en mansdominerad del av kulturgeografin

– Det är väldigt ovanligt. När jag var i Uppsala var jag ensam och i dag finns det ingen kvar där längre. Och det var samma sak för Ida, när hon var i Stockholm, säger Rhiannon Pugh och fortsätter:

– Ekonomisk geografi är förmodligen den mest mansdominerade delen inom kulturgeografin. Kvinnor är ganska välrepresenterade inom kulturgeografin i stort, men just inom ekonomisk geografi så upplever vi att det finns ett tomrum som måste fyllas.

Hur märker ni av det?

– Det första man kan göra är att titta på vem som bli publicerad, citerad och vem som beviljas medel till forskningsprojekt – det är nästan bara män. Man kan också titta på konferenserna inom ekonomisk geografi. Jag var på en jättestor global konferens där bara en av tolv talare var kvinna. Det finns också en jargong bland deltagarna, som man aldrig skulle höra på en vanlig kulturgeografikonferens. Jag tycker också man märker det när man arbetar i projekt, då förväntas det till exempel att jag ska fixa med fika och sådana grejer bara för att jag är kvinna, säger Ida Andersson och lägger till:

– Det speglas också i den forskning som genomförs inom ekonomisk geografi, där jämställdhetsfrågor och genusperspektiv är ganska förbisedda, trots att dessa frågor är oerhört relevanta för ekonomisk tillväxt och regional utveckling.

Varför är det så här?

– Det handlar nog om struktur, det här är ett fält där det historiskt sett inte har varit så vanligt med kvinnor. Många av mina kvinnliga kollegor runt om i världen ser det som en av sina främsta uppgifter att hjälpa andra kvinnor upp, eftersom de här strukturerna är så tydliga. Det är nog det enda sättet att skapa en förändring, säger Ida Andersson.

Internationellt nätverk ska samla kvinnliga ekonomgeografer

Rhiannon Pugh och Ida Andersson bestämde sig i höstas för att, tillsammans med Taylor Brydges vid Stockholms universitet, söka medel hos Regional Studies Association, RSA, för att få skapa ett internationellt nätverk för kvinnliga ekonomgeografer och för forskare som studerar ekonomisk geografi ur ett genusperspektiv. Nu meddelar RSA att Rhiannon, Ida och Taylor får drygt 120 000 kronor under en treårsperiod för arbetet. Det nya nätverket heter Gender and Regional Studies.

– Regional Studies Association har fokuserat mycket på genusfrågor den senaste tiden och har sett att det inom den egna organisationen är flest män som blir publicerade i deras tidskrifter och som utses till huvudtalare på konferenser och så vidare. Så när vi kom in med vår ansökan passade den nog ganska bra in det arbete de har inlett, med fokus på jämlikhet, säger Rhiannon Pugh.

Eftersom de flesta kvinnorna inom ekonomisk geografi inte har någon kvinnlig kollega som de kan träffa och prata med i vardagen, vill Rhiannon och Ida använda nätverket för att möjliggöra möten, men också för att diskutera forskning och utveckla forskningssamarbeten.

– Vi planerar att göra ett antal evenemang. Det första är en internationell konferens här på Örebro universitet i december. Anledningen att vi väljer att lägga första evenemanget här är bland annat för att uppmärksamma universitetets 20-årsfirande. Temat ska vara regional utveckling och entreprenörskap ur ett genusperspektiv och vi hoppas kunna få hit omkring 50 personer från runtom i världen, säger Ida Andersson.

Kan det här nätverket bli en startpunkt för förändring, tror ni?

– Det är svårt att säga. Jag tror att förändringen är på väg, den här diskussionen pågår just nu inom kulturgeografin. Men vad den diskussionen kommer att mynna ut i för dagens generation av kvinnliga ekonomgeografer är svårt att veta, säger Rhiannon Pugh.

Text och foto: Jesper Eriksson