Ny demokratiforskning om populistiska partiets succéval

Irene Rapado utanför Örebro universitet

Efter nära 40 år av dominans från två partier röstades Podemos in i Spaniens parlament. Det nya populistiska vänsterpartiet pratade och genomförde demokrati på ett nytt sätt. Det visar Irene Rapado i en ny avhandling.

Hon har undersökt Podemos politiska kommunikation i samband med valet i Spanien 2015. Irene Rapado beskriver Podemos som en blandning mellan en social rörelse och ett politiskt parti.

– Jag ser på Podemos som ett politiskt experiment. De försöker leva upp till vissa demokratiska regler. Därför tittar jag på hur de definierar, praktiserar och pratar om demokrati, säger hon.

Hennes doktorsavhandling handlar om ett populistiskt vänsterparti. Ett sådant parti ser samhället utifrån ett ”folket mot eliten”-perspektiv. Tidigare studier i Europa om partier med samma syn har främst fokuserat på populistiska högerpartier.

– Ordet populist används ofta för att nedvärdera politiska motståndare. Mitt projekt visar en mer positiv sida av populism, och hur den kan vara bra för demokratin. Podemos har bidragit till att spanjorer tänker på kvalitén av vår demokrati och att människor som inte röstade förut nu utnyttjar sina rättigheter som medborgare, förklarar Irene Rapado.

Det spanska partiet har använt sociala medier som sin främsta kanal för att nå ut till väljarna. Irene Rapado beskriver Podemos som ett ”digitalt parti”.

– Det är speciellt intressant eftersom de inte hade tillgång till de vanliga medierna på samma sätt som de traditionella partierna hade, säger hon.

Den ekonomiska krisen i Spanien 2007 ledde till ett skifte i politiken. Arbetslösheten steg och missnöjda väljare röstade bort de ledande partierna. Podemos marknadsförde en politik där makten ges till väljarna i stället för toppolitikerna.

– Partiet tog sig in i Spaniens parlament genom att ifrågasätta den politiska eliten, säger Irene Rapado.

I nyvalet i Spanien 2015 blev Podemos det tredje största partiet. Året efter fick partiet ungefär samma inflytande, med stöd av andra vänsterpartier.

Text och foto: Beatrice Emmerik.

Fakta om Podemos

Partiet bildades 2014, som en reaktion mot korruption och den åtstramningspolitik som antagits i Spanien efter finanskrisen. Efter bara fyra månader lyckades partiet få 8 procent av rösterna i EU-valet.

I det spanska nyvalet året efter skrällde Podemos och blev det tredje största partiet med knappt 21 procent av rösterna. Innan det hade den spanska politiken dominerats av två partier i nära 40 år; Folkpartiet (PP) och Spanska socialistiska arbetarpartiet (PSOE).

Podemos betyder ”vi kan” på spanska.

Källor: Nationalencyklopedin, Dagens Nyheter.