”Den gode musikern förverkligar sitt konstnärs-jag”

Peter Knudsen

– Det är fantastiskt kul att undervisa studenter som är drivna och har kommit en bit på vägen i sitt musicerande, säger Peter Knudsen, pianist, kompositör och lärare på Musikhögskolans konstnärliga kandidatprogram.

Läs mer om Musikhögskolans konstnärliga kandidatprogram. Välkommen med din anmälan senast den 15 januari. 

Han undervisar i jazzpiano vilket innebär allmänt pianospel, teknik och rytmiskt och harmoniskt vokabulär. Som lärare vill han lära studenterna att behärska tonförråd och de ska kunna höra hur tonerna klingar och melodierna skapas.  

– Det typiska för jazz är improvisation, vilket bör vara förankrat i ens inre hörande. Improvisation ska inte vara något mekaniskt klinkande,  säger Peter Knudsen.

En bra musiker utmärker sig när uttrycket står i fokus. Som instrumentalist ska man ha slipat bort alla hinder så att musiken kan framföras med lätthet och stor konstnärlig frihet.

– Den gode musikern förverkligar sitt konstnärs-jag. Som pianist är det dessutom viktigt att kunna ackompanjera, följa andra musiker och vara lyhörd och sensibel, säger Peter Knudsen.

Han har tidigare undervisat på kulturskolan, varit frilansare och lärare på jazzlinjen på folkhögskola. Från höstterminen 2010 arbetar han på Musikhögskolan som lärare i jazz, piano och ensemble.

– Studenterna har kommit längre i sin utveckling. De är några år äldre och kan reflektera, verbalisera och identifiera utmaningar och mål.

Peter Knudsen

Peter Knudsen undervisar på Musikhögskolans konstnärliga kandidatprogram, inriktning jazz- och rockmusik.

Färdighetsprov för att bli student

Det som utmärker flera av utbildningarna vid Musikhögskolan från andra program på Örebro universitet är att studenterna söker in med både grundläggande behörighet och färdighetsprov.

Inför färdighetsprovet är det viktigt att inte välja material som är alltför tekniskt svårt och krävande. Under provet ska man visa att man kan sitt låtval utantill och att det finns trygghet och flexibilitet i musicerandet.

– Det är viktigare att vara närvarande och säker i ett enklare material, där man kan skapa musik tillsammans med kompet, än att välja en komplicerad jazz-fusion låt, säger Peter Knudsen.  

Musikhögskolan – en levande och kokande miljö

Musikhögskolans geografiska läge i Örebro, 20 mil från Stockholm och trettio mil från Göteborg, har fördelen att det är enkelt för gästföreläsare och lärare som är bosatta i andra städer att komma hit och undervisa.

– Våra fyra konstnärliga kandidatprogram bidrar till en levande och kokande miljö där utbildningarna drar nytta av varandra när studenterna samarbetar över programgränserna.

Den kreativa miljön förstärks av en samlad Musikhögskola på Campus Örebro där det finns bra utrustning, ensemblerum och inspelningsstudior. En annan del som bidrar till en levande utbildningsmiljö är ett forskningsprojekt där studenter och forskare samverkar mellan Musikhögskolan och artificiell intelligens i datavetenskap.

– Forskningsprojektet är viktigt för musikområdet eftersom tekniken har förändrat hur vi processar fram musiken genom instrument, noter och ljud, säger Peter Knudsen.

Text: Anna Asplund 
Foto: Isabell Borgencrantz och Anna Asplund