"Det pedagogiska perspektivet värderas högt på Örebro universitet"

Här samtal några av ar de som jobbar med högskolepedagogisk utvecklling på Örebro universitet med utredare vid UKÄ.

Örebro universitet är ett av sju lärosäten som fått besök av UKÄ i en kartläggning av hur svenska lärosäten arbetar med högskolepedagogisk utveckling och forskning.

En stark vision – och en pedagogisk grundsyn som genomsyrar all undervisning. Det är några av de styrkor som sätter Örebro universitet på kartan i en nationell översyn av högskolepedagogiskt utvecklingsarbete.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, besökte nyligen Örebro universitet för att genomföra djupintervjuer om hur lärosätet arbetar med högskolepedagogiskt utveckling och forskning. Henric Bagerius, docent och lektor i historia, är en av forskarna som deltog.

– Jag tror att Örebro universitet sticker ut genom att vi har gjort en sammanhållen, strategisk satsning på högskolepedagogik, som grundar sig i en tydlig vision. Vi har lyckats få satsningen att bli en del av verksamheten, och inte gå vid sidan om, säger han.

Bilden visar Anna Hultgren, pedagogisk utvecklare vid Örebro universitet.

Anna Hultgren, pedagogisk utvecklare vid Örebro universitet.

Anna Hultgren, pedagogisk utvecklare med inriktning mot digitalt lärande, var också med under intervjuerna. Även hon betonar att universitetet har lyckats ta ett helhetsgrepp över de högskolepedagogiska frågorna.

– Som lärare kan det vara stressigt i vardagen när digitalisering, hållbarhet och jämställdhet ska integreras i undervisningen, men vi jobbar hela tiden med en pedagogisk infallsvinkel och ställer oss frågor om hur man pedagogiskt kan väva in det så att undervisningen blir bättre för studenterna. Ingen förväntas klara det själv, utan det finns stöd att få, berättar hon.  

Samlar goda exempel

Kristin Ewins är föreståndare för Högskolepedagogiskt centrum, där det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet samordnas. Hon är stolt över att Örebro universitet är ett av sju lärosäten i landet som valts ut i den nationella kartläggningen.

– Vi hoppas att vi ska kunna inspirera andra lärosäten genom att visa goda exempel på hur vi jobbar. UKÄ har varit särskilt intresserade av vårt tydliga pedagogiska fokus på digitalisering och hur vi arbetar för att ge goda förutsättningar för högskolepedagogisk forskning. Vi ser också fram emot att få ta del av de andra lärosätenas arbete med högskolepedagogik, för att kunna ta till oss nya idéer.

Örebro universitet är det sjunde och sista lärosätet som får besök av UKÄ. Enligt Ulrika Thafvelin, utredare på UKÄ, är besöken och samtalen ett nytt sätt att arbeta på för att fånga upp lärosätenas behov.

– Det görs imponerande mycket på alla lärosäten vi har besökt, och alla jobbar lite olika. Det är lätt att hitta goda exempel. Här i Örebro var det intressant att se att ni har kommit långt vad gäller det strategiska och systematiska arbetet kring högskolepedagogisk utveckling, säger hon.

Ulrika Thafvelin, utredare på UKÄ

Ulrika Thafvelin, utredare på UKÄ, besökte Örebro för att höra mer om hur universitetet arbetar med högskolepedagogisk utveckling och forskning.

Resultat av kartläggningen ska diskuteras vid UKÄ:s och Nätverket för IT i högre utbildnings (ITHU) virtuella konferens som äger rum den 27 september.

– Det är verkligen roligt att vårt strategiska arbete med högskolepedagogik ger resultat som både vi och andra kan dra nytta av, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

Text och foto: Anna Lorentzon

UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hur svenska universitet och högskolor arbetar med pedagogisk utveckling. Örebro universitet är ett av sju lärosäten som valts ut för fördjupande intervjuer som ska identifiera arbetssätt och strategier som lyckas förnya och utveckla den pedagogik som används i undervisningen.

Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet jobbar strategiskt, strukturerat och systematiskt med högskolepedagogisk utveckling och forskning för att öka den pedagogiska medvetenheten bland forskare och lärare – vilket stärker kvaliteten på universitetets utbildningar. Här ingår bland annat en satsning på tio lektorer och fyra pedagogiska utvecklare.