Doktorander utvecklar robotar för äldre

Gruppbild, doktorander och forskare i det europeiska forsknings- och utbildningsprogrammet Socrates

Robotar i äldrevården är den gemensamma nämnaren för de 15 doktoranderna som ingår i det europeiska forsknings- och utbildningsprogrammet Socrates.

Sociala robotar inom äldreomsorgen står i fokus när drygt 20 forskare och doktorander från hela Europa samlas i Örebro. Den fyra dagar långa workshopen är en del av det EU-finansierade Marie Curie-programmet för doktorander – med målet att utveckla robotar i mänskliga miljöer.

Om Social Cognitive Robots in The European Society

Projektet Socrates (Social Cognitive Robots in The European Society) är en del av Marie Sklodowska-Curie-programmet inom EU:s stora Horizon 2020-satsning. Projektet samordnas av Umeå universitet och har en total finansiering på 3,9 miljoner euro. 

Ett konsortium har bildats inom projektet och består av sju universitet och forskningsinstitut, tre industriella partners och fem aktörer inom samverkan och innovation.

De femton doktoranderna som utgör stommen i satsningen kommer från universitet i Sverige, Tyskland, England, Spanien och Israel och har kommit halvvägs in i sina doktorandstudier. Deras projekt handlar bland annat om design av teknik och hårdvara, kvalitetssäkring och robotars språk.

– Sociala robotar är den gemensamma nämnaren i allas projekt men många av de tekniker vi utvecklar kan även tillämpas inom andra områden, säger André Potenza, en av de två doktoranderna vid Örebro universitet som deltar i projektet.

Två gånger per år träffas doktoranderna och deras handledare för att lära av varandra och delta i gemensamma workshops. Under vistelsen i Örebro ska de bland annat testa sensorer i Ängens forsknings- och innovationslägenhet.

– Vi ska programmera sensorer som kan upptäcka om en människa skulle falla och se om en robot kan göra något åt den saken, säger Neziha Akalin, doktorand vid Örebro universitet.

Inte vanliga doktorandstudier

Guillem Alenyà är forskare vid Institut de Robòtica i Informàtica Industrial i Barcelona och ser stora fördelar för både forskare och doktorander med att ingå i ett samarbete med flera universitet och partners från industrin.

– Det är en unik erfarenhet för doktoranderna som får möjlighet att få nya perspektiv på sitt ämne, lära av varandra och bygga nätverk. Detsamma gäller för oss handledare, säger han.

Gruppbild på tre doktorander

– Vi kommer att fortsätta samarbeta också efter våra doktorandstudier, säger André Potenza, Alexander Sutherland och Neziha Akalin.

Doktoranderna får också lära sig om innovation, entreprenörskap och affärsutveckling kopplat till forskningen.

– Sociala robotar är ett forskningsområde under utveckling och med lovande framtid, men det finns fortfarande en del att göra, säger Alexander Sutherland, doktorand vid Universität Hamburg i Tyskland.

Text och foto: Jasenka Dobric