This page in English

Elever mår psykiskt dåligt och skadar sig själva – forskaren: "Överraskande högt"

En ung person sitter hopkrupen på marken, med huvudet mellan armarna. Personen sitter på löv.

I den omfattande Trestadsstudien har forskarna bland annat studerat skolelevers psykiska ohälsa. Fotokälla: Pixabay.

I en ny undersökning svarar runt 25 procent av skoleleverna att de har skadat sig själva avsiktligt minst en gång under det senaste året - för att de mår psykiskt dåligt. Tusentals elever i bland annat Örebroområdet deltog i studien.

I den så kallade Trestadsstudien fick skolungdomar i sjunde och åttonde klass svara på frågor om sitt mående, bland annat om självskadebeteende. Det handlar om tonåringar som skadar sig själva fysiskt en eller flera gånger, men inte med avsikten att begå självmord.

– Vår forskning visar att det finns högre nivåer av självskadebeteende än vad man kan förvänta sig. Om du frågar tonåringar om de gjort detta under det senaste året är antalet som svarat ja överraskande högt, säger Lauree Tilton-Weaver, professor i psykologi vid Örebro universitet.

Lauree

Psykologiprofessorn Lauree Tilton-Weaver är en av forskarna som arbetat med Trestadsstudien. Foto: Privat.

Koppling mellan självskadebeteende och depression

Trestadsstudien gjordes mellan 2014 och 2018. Lauree Tilton-Weaver förklarar att det redan innan studien var känt att självskadebeteende lindrar psykisk smärta snabbt.

– Föreställ dig att du är känslomässigt upprörd och känner att du inte klarar av det, för att sedan upptäckta att självskadebeteendet lindrar din psykiska smärta. Det är därför inte förvånande att beteendet upprepas.

– Vår analys antyder en nära koppling mellan självskadebeteende och depression. Eftersom det förekommer så pass ofta bör vuxna som lägger märke till ungdomar som mår psykiskt dåligt även titta noga efter tecken på självskadebeteende.

"Nu har vi unik data"

För att få reda på mer måste de ungas beteenden sättas in i ett sammanhang, säger Lauree Tilton-Weaver.

– Genom att undersöka sammanhanget kring en utveckling går det att få reda på varför tonåringar ägnar sig åt detta, och på vilka nivåer. Den kunskapen kommer att hjälpa forskare och läkare att avgöra hur vi hjälper tonåringarna.

– Ta exemplet när ungdomar har jämnåringarna som utnyttjar sina relationer för att mobba dem. Våra resultat visar en ökning i både självskadandebeteende och dåligt psykiskt mående.

Hon tycker att den omfattande studien har skapat en stark grund för framtida forskning. Bland annat för att samma tonåringar svarat på frågor med jämna mellanrum under en femårsperiod.

– Nu har vi unik data. Det är en stor fördel att det var ett så stort urval. Det tillåter oss att göra den här typen av analyser, säger Lauree Tilton-Weaver.

Andra resultat från Trestadsstudien:

Om Trestadsstudien

Forskningsprojektet pågick mellan 2014 och 2018. Trestadsstudien var ett tvärvetenskapligt projekt, där forskare från olika områden arbetade tillsammans.

Högstadieelever i sjunde och åttonde klass i kommunala grundskolor svarade varje år på enkätfrågor om sitt mående. Elever i Örebro, Karlskoga och Köping var med i studien.

Syftet med forskningen var att följa hur ungdomarna mådde över tid och se hur det går att förebygga psykisk ohälsa bland unga.

Totalt valde 8080 ungdomar att svara på frågor i studien. Varje år besvarade mellan 75 och 88 procent av ungdomarna enkäten.