This page in English

Familjerelationer av stor betydelse vid hjälpinsatser för fattiga äldre

Owasim Akram i Oxford.

Owasim Akram forskar om äldre extremt fattiga människor i Bangladesh. Under våren tillbringade han tre månader i Oxford som gästdoktorand för att arbeta med sin studie om faktorer som påverkar utfallet av hjälpinsatser för denna grupp. Resultaten visar att goda familjerelationer och tillgång till någon form av skyddsnät från staten är avgörande för att lyfta människor ur fattigdom.

Doktorandprogrammet Newbreed

Newbreed är ett doktorandprogram med fokus på åldrande. Programmet är medfinansierat av EU-kommissionen genom utlysningen Marie Skłodowska-Curie Actions, Co-funding of Regional, National and International Programmes (MSCA Cofund).

Newbreed är organiserat i fyra tematiska områden: Åldrandets biologi, Åldrande från ett samhällsperspektiv, Åldrande och psykosocial anpassning samt Åldrande och den fjärde industriella revolutionen.

Owasim Akram har tillsammans med ett forskarteam under fem år följt 72 hushåll i Bangladesh som lever i extrem fattigdom. Han har samlat information om deras liv och studerat orsakerna till att människor lever på mycket mindre än 17 SEK per dag, vilket är Världsbankens gräns för extrem fattigdom.

– Jag vill analysera fattigdom bland äldre ur ett helhetsperspektiv, från födelsen till nutid. Detta är något som ofta inte ligger i fokus inom äldreforskning, säger han.

I nästa steg studerade Owasim Akram vad som händer när människor som är äldre än 50 år från dessa hushåll får finansiellt stöd. Förbättrades deras livskvalitet? Och vilka faktorer påverkade den positiva utvecklingen i så fall?

– I de fallen där hjälpinsatsen gjorde skillnad var två villkor närvarande. Det första är goda familjerelationer och det andra är att personerna har omfattats av någon form av statligt skyddsnät. Det kan röra sig om så lite som fem euro i månaden som staten utbetalar till en, men det gjorde skillnad, förklarar Owasim Akram.

Utformning av hjälpinsatser

Owasim Akram är en av 16 doktorander inom Newbreed som är en del av Örebro universitets strategiska satsning på forskning om åldrande ur olika perspektiv – Successful ageing. I sin forskning är han inte bara intresserad av att mäta fattigdom i siffror utan också tillföra en subjektiv dimension till ämnet. Själv har han även erfarenheter av att arbete med fattiga människor via barnrättsorganisationen Plan, hjälporganisationen ADD International, Oxfam och EU:s hjälpprogram i Bangladesh.

– Vad vi människor värderar i livet är individuellt. Därför är de viktigt att ta hänsyn till vilka förändringar som sker vad gäller människors lycka, socialt kapital eller värdighet när man utvärderar hjälpinsatser för fattiga människor.

I framtiden hoppas han att hans forskning ska användas för att utforma ännu bättre och mer effektiva riktlinjer och hjälpinsatser för extremt fattiga.

– För att hjälpinsatserna ska fungera optimalt måste man förstå människor och deras behov. Min forskning bidrar med kunskap om praktiska erfarenheter av fattigdomsbekämpning  i utvecklingsländer, och denna kunskap saknas nästan helt i dag.  

Oxford gav ovärderliga erfarenheter

Owasim Akram är väldigt nöjd med sin tid vid University of Oxford i England. Förutom att ha varit verksam vid Oxford Institute of Population Ageing som är ett av världens mest ansedda institut inom äldreforskning har han fått ovärderliga kontakter inför framtiden.

– Som forskare där har du tillgång till väldigt många resurser. Det handlar inte bara om att samla kunskap utan också om möjligheten att använda det stora nätverket av forskare vid både Oxford och andra universitet.

Group photo.

Professor Hafiz Khan (Owasim Akrams mentor under besöket), professor Sarah Harper, Owasim Akram och Dr. George Leeson vid Oxford Institute of population Ageing.

Hans vetenskapliga artikel som han har arbetat med under sin tid i Oxford är också ett samarbete med University of Bath i England som han hoppas på ett fortsatt samarbete med.  

– Jag fick ny energi av min vistelse i Oxford och många ny idéer för min forskning. Och att få träffa människor som jag vanligtvis citerar i mitt arbete är verkligen speciellt, säger han.

Group photo.

Owasim Akram tillsammans med kollegor vid Oxford Institute of Population Ageing.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Privat