Favoritämnet sociologi lockade Hannes till ny utbildning

Hannes Kärrman står på en gräsmatta.

För tre år sedan började Hannes Kärrman på den nystartade utbildningen Kandidatprogram i samhällsanalys. Nu tillhör han den första kullen som har tagit examen från programmet och är helnöjd med sina studier.

Det var programmets huvudämne sociologi och Örebro som lockade Hannes Kärrman till att söka utbildningen. Staden var han bekant med sedan tidigare och den ligger på lagom avstånd från hemorten Eskilstuna.

– Örebro är den lilla storstaden, här finns allt och sociologi var mitt favoritämne på gymnasiet.

Han tycker att sociologi inte är helt enkelt, det gäller att kunna tänka abstrakt. Allt är inte svart eller vitt och man måste kunna analysera och se saker från olika synvinklar. Enligt Hannes Kärrman handlar sociologi om mänskliga relationer på individ-, grupp- och samhällsnivå men även om människans relationer till saker med symboliskt värde.

– Det kan handla om en persons relation till en vägskylt, säger han.

Utbildningen har handlat om olika sociala processer och vilka krafter som påverkar våra sociala omständigheter och relationer.

– Vi har arbetat med frågor som hur globaliseringen påverkar vår syn på grannen, hur välfärdsstaten påverkar samhällsmedborgarens livsvillkor och hur samhället rör sig.

Utbytesstudier och magisterexamen

Under sista terminen på programmet valde flera av hans studiekamrater att göra praktik, men för Hannes Kärrman var det utbytesstudier på University of Victoria i Kanada som lockade. Han ser tiden i Kanada som ett utmärkt tillfälle att leva i ett annat land, anpassa sig till en ny kultur och träffa människor från hela världen.

– Utbytesterminen fick mig att lämna min bekvämlighetszon. Jag har lärt känna mig själv och omvärlden.

På University of Victoria läste han bland annat hur hälsan påverkar människan i olika stadier under en livstid och vad digital kultur och medier betyder för sociala relationer. Han läste även en kurs i miljövetenskap med fokus på hur vår mat produceras och en kurs i kulturgeografi där samhällsfrågor och samtida samhällskunskap studerades.

Till höstterminen återvänder Hannes Kärrman till Örebro universitet för att börja plugga på ett program i hållbar utveckling inom offentlig planering på magisternivå, men målet är att avsluta studierna med en masterexamen på Högskolan i Södertörn. Intresset för hållbar utveckling väcktes under fjärde terminen av kandidatutbildningen.

– Vi läste en kurs om hållbar utveckling i organisationer. Jag kände att det var intressant och vill i framtiden arbeta med att organisera lösningar på samhällsproblem i en kommun eller icke vinstdrivande organisationer.

Text: Anna Asplund
Foto: Privat