Fler väljer Örebro universitet i första hand

Novahuset

Örebro universitet är ett av 18 universitet och högskolor som fler söker i första hand. Läkarprogrammet är den utbildning som står för den största ökningen med 36 procent.

– Det är glädjande att fler söker Örebro universitet i första hand, det visar att vår nationella attraktionskraft ökar, säger Anna Lindholm Ulfvensjö, planerings- och utbildningskoordinator vid Örebro universitet.

Anna

Anna Lindholm Ulfvensjö

De utbildningsprogram som har ökat mest i antalet sökande i första hand förutom Läkarprogrammet är Socionomprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Kriminologiprogrammet. Dessutom finns Läkarprogrammet och Juristprogrammet på listan över de 20 mest sökta programmen i Sverige.

– Det här visar att vi fortsatt har starka och attraktiva professionsinriktade utbildningar, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

Under flera år har antalet anmälningar till universitet och högskolor minskat. Men i år är det i princip samma antal personer som söker, som det var förra året. Även om det är för tidigt att tala om en vändning kan man se att nedgången har bromsat in skriver Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande. 

– Även om fler har Örebro universitet som sitt förstahandsval, har antalet anmälningar minskat totalt med sju procent i år. Tyvärr har vi svårt att göra jämförelser av totalt antal sökande med tidigare år, eftersom antalet möjliga anmälningsalternativ har förändrats, säger Anna-Karin Andershed.

Anna-Karin Andershed

Anna-Karin Andershed

Vissa vårdutbildningar och inriktningar på ämneslärarutbildningarna har fått färre antal anmälningar.

– Det är ett mönster vi ser nationellt. Sverige får inte tillräckligt många sökande till samhällskritiska utbildningar såsom vård- och lärarutbildningarna, vilket är bekymmersamt för samhället i stort, säger Anna-Karin Andershed.

Text: Anna Asplund
Foto: Örebro universitet 

När man anmäler sig till utbildning på högskole- och universitetsnivå kan man söka flera utbildningar samtidigt och får då rangordna sina val från ett till tolv. Den utbildning man helst vill gå sätter man överst på listan och det blir därmed förstahandsvalet. Tidigare år har man haft möjlighet att söka till 20 utbildningar, men från och med i år är det maximala antalet tolv. Detta kan förklara minskningen i totalt antal sökande till olika utbildningar.