Fler vill plugga vid Örebro universitet

Novahuset.

Jämfört med anmälan till vårterminen 2019 väljer sex procent fler Örebro universitet i första hand. Bland de som har Örebro universitet som första val till vårterminen 2020 kommer mer än hälften från platser utanför regionen.

Anna Lindholm Ulfvensjö.

Anna Lindholm Ulfvensjö

– Det är glädjande att fler söker Örebro universitet i första hand, det visar att vi är ett nationellt attraktivt lärosäte, säger Anna Lindholm Ulfvensjö, planerings- och utbildningskoordinator vid Örebro universitet.

Till vårterminen 2020 erbjuds tio program vid Örebro universitet varav åtta har fått fler anmälningar i första hand jämfört med sökande till vårterminen 2019.

Arbetsterapeutprogrammet, Socionomprogrammet och Sjuksköterskeprogrammet är de utbildningar som har ökat mest i antal förstahandssökande jämfört med de som sökte utbildning inför vårterminen 2019. Dessutom får de jobb. Inom arton månader efter examen från Örebro universitet har 94 procent av sjuksköterskorna och 85 procent av arbetsterapeuterna och socionomerna arbete. Detta enligt Universitetskanslersämbetets rapport Etablering på arbetsmarknaden efter studier i högskolan.

Anna-Karin Andershed.

Anna-Karin Andershed

– Det är viktigt att vi har fått fler sökande till våra samhällskritiska utbildningar, eftersom det behövs fler som vill arbeta inom vård och socialt arbete, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

Text: Anna Asplund
Foto: Örebro universitet