Forskare efterfrågar bättre mått på kvalitet i skolan

Henrik Jordahl efter seminarium i Almedalen

Henrik Jordahl

– Vi måste mäta bättre för att veta hur stora problemen i skolan är. Det sa Henrik Jordahl, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet, på ett seminarium i Almedalen. Han efterfrågade framför allt bättre mått på skolkvalitet.

– Slits skolsystemet isär, frågade Henrik Jordahl som start på sin presentation på Friskolornas riksförbunds seminarium Likvärdighet och segregation – vad menas?

Han visade att segregationen och skillnad på betyg mellan skolor ökar. Detsamma gäller betydelsen av elevernas socioekonomiska bakgrund – hemförhållanden och föräldrarnas utbildning spelar alltså en större roll för hur det går för barnen i skolan.

– Samtidigt ska vi komma ihåg att Sverige har en låg segregation. Den ökar från en låg nivå. Och ökningen när det gäller betydelsen av socioekonomisk bakgrund är liten, sa Henrik Jordahl.

Det finns bättre mått

Skillnaderna på betyg mellan skolor har ökat mer. Men eftersom det enligt Henrik Jordahl saknas bra mått på skolkvalitet i Sverige är det svårt att veta hur stora del av ökningen som beror på skolors kvalitet.

– Det finns bättre mått i andra länder som Storbritannien och USA och nyligen har även Norge infört det. Det är bättre att undersöka hur mycket elever höjer skolresultaten istället för att jämföra medelbetyg.

– Dessutom gynnar det svagare skolor eftersom det är lättare att höja ett dåligt betyg.

Allvarligare att resultaten sjunker över tid

Enligt Henrik Jordahl är skolans största problem inte segregationen eftersom den är låg. Även familjebakgrunden har en begränsad betydelse.

– Det är allvarligare att skolresultaten har försämrats i genomsnitt, vilket syns i att Pisa-resultaten sjunker över tid.

I seminariet medverkade förutom Henrik Jordahl: Fredrik Lindgren, vd, Kunskapsskolan, Sirkka Persson, rektor, Kringlaskolan, Stefan Nypelius, utbildningsberedningen SKL, Centerpartiet. Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och debattör.

Text och foto: Linda Harradine