Forskare får miljonbidrag till anhörigforskning

Katja Fall, Ayako Hiyoshi och Scott Montgomery

Delar av forskargruppen. Från vänster; Katja Fall, Ayako Hiyoshi och Scott Montgomery. Foto: Pressbild.

Att ha en närstående som är kroniskt sjuk kan vara mycket påfrestande. Men exakt hur påverkas anhörigas hälsa och arbetsliv? Det ska forskare undersöka i ett nytt miljonprojekt.

Forskare vid Örebro universitet och USÖ har fått 3,5 miljoner kronor från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Pengarna ska användas till att försöka reda ut hur vuxna personers hälsa och arbetsliv påverkas av att en närstående är kroniskt sjuk. I dag finns det för lite forskning inom det området.

– Antalet äldre som drabbas av sjukdom förväntas tyvärr fortsätta öka framöver. Det är därför vi vill göra den här forskningen, säger Ayako Hiyoshi, docent och epidemiolog på klinisk epidemiologi och biostatistik vid Universitetssjukhuset i Örebro.

När en stor andel av vuxna i Sverige måste hantera att en familjemedlem inte mår bra så påverkas vuxnas arbetsliv. Samtidigt minskar resurserna inom den sociala välfärden.

De anhöriga blir ofta av stressade om en närstående drabbas av en kronisk sjukdom. Förhoppningen är att forskningen ska leda till att anhöriga ska kunna bibehålla en god hälsa och samtidigt ha ett fungerande arbetsliv.

– Det är stressande att se närstående bli sämre och sådan stress kan påverka anhörigas hälsa negativt. I förlängningen kan det påverka arbete och inkomst för familjemedlemmarna samt skapa fysisk och psykisk stress som leder till olika konsekvenser, säger Ayako Hiyoshi.

Forskarna ska under en treårsperiod analysera data från register som sträcker sig från 1990 fram till 2018. Det som studeras är bland annat arbetslöshet, sjukskrivning, socioekonomiska förhållanden och kön.

Text: Beatrice Emmerik

I forskargruppen ingår:

  • Katja Fall, docent och universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet.
  • Ayako Hiyoshi, docent och epidemiolog på klinisk epidemiologi och biostatistik vid Universitetssjukhuset i Örebro.
  • Scott Montgomery, professor och avdelningschef på klinisk epidemiologi och biostatistik vid Universitetssjukhuset i Örebro.
  • Mikael Rostila, professor och prefekt vid institutionen för folkhälsovetenskap.
  • Alessandra Grotta, statistiker vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet.