Forskare söker deltagare till behandlingsstudie för människor med autism och Aspergers syndrom

Britta Westerberg, som är psykolog och doktorand vid Örebro universitet

Att ta bussen, ringa ett samtal eller umgås socialt är svårt för många med autism – och de undviker därför det. Nu söker Örebroforskare deltagare till en behandlingsstudie över internet som kan få vardagen att fungera bättre.

Inom det som räknas till autismspektrumtillstånd finns olika former av autism och Aspergers syndrom. Personer med autism kan ha svårt för höga eller störande ljud, starkt ljus och starka lukter. Det är svårt att fungera socialt, tänka sig in i andras situation och att anpassa sig och vara flexibel. För att få en diagnos ska problemen leda till omfattande problem i vardagen. 

Forskare vid Örebro universitet och Vuxenhabiliteringen i Region Örebro län startar under våren 2019 ett projekt där man vill undersöka om internetbaserade insatser kan hjälpa personer med autism eller Aspergers syndrom.

Den här studien riktar sig till personer mellan 16-55 år. Studien sker via internet och deltagarna loggar in via 1177.se.

Deltagarna kommer delas in i två grupper. Den ena gruppen får internetbehandlingen och deltagarna i den andra gruppen får läsa två böcker.

–Målet är att öka livskvaliteten, att patienterna ska må bättre. Vi vet att många trots att de försöker anpassa sig ändå känner sig utanför och mår dåligt, säger Britta Westerberg, som är psykolog och doktorand vid Örebro universitet. 

Hon leder behandlingsstudien som består av tre delar - att lära sig mer om sin diagnos, färdighetsträning och kognitiv beteendeterapi, KBT.

–Människor med autism får ofta bristande information om vad det kan innebära att ha autism. Samtidigt vet vi att det hjälper att kunna mycket om sig själv, sina styrkor och begränsningar. Det gör att man mår bättre.

Öva på saker som inte kommer automatiskt 

Nästa steg är att träna på det som är svårt. Eftersom de har svårt att läsa av sociala koder behöver de öva på saker som kommer automatiskt för andra. Hur kan jag påbörja ett samtal? Hur länge kan jag titta någon i ögonen? Hur nära kan jag stå när jag pratar med någon? Hur ofta kan jag ringa en kompis utan att den ska känna sig trängd? 

–Färdighetsträningen och att förstå sig själv hänger ihop. KBT, som är tredje delen, ger en förståelse för hur beteenden, tankar och känslor hänger ihop, och hur beteenden styrs av sina konsekvenser. KBT kan hjälpa patienter att förändra beteenden och tankar för att må bättre. 

–De kommer också att få utmana sig själva och utsätta sig för något som de tycker är läskigt. Det kan handla om att ringa ett telefonsamtal, åka buss eller visa uppskattning. Det är exempel på olika hemuppgifter.

Personlig behandlare

Behandlingen sker helt och hållet via internet. Tanken är att det underlättar för patienterna, som då inte behöver resa eller passa tider. De ska läsa eller lyssna på texter, svara på frågor och hemuppgifter. Sedan får de skriftlig återkoppling från sin personliga behandlare. Behandlingen är uppdelad i 18 moduler, en i veckan, och varje sådan del tar ungefär en timma. 

–Det kommer även finnas möjlighet att diskutera och utbyta tankar och erfarenheter med andra deltagare i behandlingen, säger Britta Westerberg.

–Målet är att ta fram en behandling som många kan använda sig av. Vi har sett en stor ökning av vuxna patienter med autism. Det kan bero på många saker men i samhället idag premieras social förmåga och det är snäva ramar för den som vill bli accepterad. Kraven i samhället på vad det innebär att ”fungera” har överhuvudtaget blivit högre.

–Samtidigt är det bra att diagnosen inte uppfattas som stigmatiserande längre. Det är inte lika pinsamt att få en diagnos – många beskriver det istället som positivt ”att vara lite aspig” ibland.

Text och foto: Linda Harradine