Han studerade omdiskuterad litteraturteori

En vit gardin i förgrunden. En man i skjorta står till höger i bild och tittar in i kameran.

Tommy Sandberg är doktorand i språkstudier, med inriktning mot litteraturvetenskap.

Berättarteorin ger verktyg för att analysera skönlitteratur, bland annat i utbildningen i litteraturvetenskap. Men teorin är omtvistad. Tommy Sandberg gör i sin avhandling vid Örebro universitet en djupdykning i kritiken.

Som litteraturvetare är han intresserad av vilken betydelse berättelser kan ha för människor i samhället. Fokus ligger på noveller och romaner.

– Det finns en teori om vad en fiktionsberättelse är för någonting, en teori om kommunikation mellan sändare och mottagare, säger Tommy Sandberg.

Vissa anser att berättarteorin är missvisande, vilket kan få konsekvenser när människor pratar om eller analyserar texter.

– En anledning till att det är viktigt att studera detta är för att modellen för berättande finns i introduktionsböcker för studenter. Det kan leda till att studenterna får lära sig konstiga analysmetoder om teorin tolkas rakt av.

En av kritikerna mot den moderna berättarteorin är den tidigare Örebroprofessorn Lars-Åke Skalin. Han har forskat i ämnet sedan 1991.

– Då kom han ut med boken "Karaktär och perspektiv". Sedan dess har han skrivit en mängd artiklar som handlar om berättarteori och frågan om hur det går att närma sig till exempel litterära romaner och noveller. Han betraktar sådana verk som konst och jämför deras sätt att fungera med måleri, dans och musik.

Hur går det att koppla din forskning till människors vardagsliv?

– Folk är intresserade av att tala om det de har läst. Det behövs ett språk för att kunna tala om litteraturen. Jag tycker att min avhandling visar på hur vi kan tala om berättandet i romaner och noveller på ett fungerande och givande sätt.

– Skönlitteraturen kan ge oss nya sätt att tänka och utvecklar vår förmåga att föreställa oss exempelvis mänskliga erfarenheter. Det förekommer samtal om litteratur i hemmen, bland akademiker och på kultursidorna i tidningarna.

Tommy Sandberg ger ett exempel på betydelsen av skönlitterärt berättande – Nobelpriset i litteratur.

– Litteraturen får ibland en rent politisk betydelse. Det är ju ofta fiktionsförfattare som tilldelas priset. Även folk som är ointresserade av att läsa denna typ av texter kan inte undgå att se vilken uppståndelse litteraturpriset skapar. Är det inte verken som människor reagerar på så är det något som författaren har gjort i sitt privatliv.

Här kan du läsa avhandlingen.

Text och foto: Beatrice Emmerik.