Förutsäga vad en smärtpatient behöver

Hugo Hesser.

Hugo Hesser

Örebroprofessor Hugo Hesser har fått 3,5 miljoner kronor från AFA försäkring för att ta fram ett system som gör det möjligt för sjukvården att para ihop rätt smärtpatient med rätt behandling. För detta tar han hjälp av artificiell intelligens, AI.

Idag är långvarig smärta en av de vanligaste orsakerna till längre sjukskrivningar och funktionsnedsättning. Många patienter behöver utöver den medicinska behandlingen få till exempel kognitiv beteendeterapi, KBT, för att undvika långvariga problem.

– Vi ska ta fram ett klassificeringssystem som är mer användbart i smärtrehabilitering. Systemet kommer dela in patienterna i olika grupper utifrån individens psykologiska och smärtspecifika karaktäristik, säger Hugo Hesser, professor i klinisk psykologi vid Örebro universitet.

Stora mängder data

Med hjälp av AI som kan analysera stora mängder data kan forskarna få en bild av vilka behandlingar som har fungerat för vilka patienter. Nästa steg är att hjälpa nya patienter.

– Idag vet vi inte vem som blir hjälpt av multimodal smärtrehabilitering. Vi hoppas att det blir möjligt att förutsäga vad en patient behöver så att vi kan anpassa behandlingen till individen, säger Hugo Hesser.

Forskarna använder data från Nationella registret över smärtrehabilitering, NRS. I studien ingår 36 000 patienter över 18 år som har haft problem med smärta i minst tre månader. De har fyllt i information om psykologiska aspekter, smärta, hälsa och arbetsförmåga.

Text och foto: Linda Harradine