Från träningsoverall till trenchcoat – tränarens roll inom svensk herrelitfotboll

Robert Svensson.

Robert Svensson har studerat tränarpositionens förändring mellan 1960- och 2010-talet.

På 60-talet var tränarnas uppgift att träna spelarnas teknik och kondition två gånger i veckan. Femtio år senare är de centralgestalter inom elitfotboll och involverade i både budgetarbete och kommunikation. Det visar en ny avhandling i idrottsvetenskap av Robert Svensson vid Örebro universitet.

– Tränarpositionen inom svensk herrelitfotboll har över tid blivit alltmer komplex. Tränaren är i dag betydelsefull och uppmärksammad och arbetsuppgifter är många och varierande, säger Robert Svensson, doktorand i idrottsvetenskap med historisk inriktning.

Men så har det inte alltid varit. Robert Svenssons forskning visar att startskottet för formandet av den moderna tränarrollen var beslutet som Svenska Fotbollförbundet tog på 60-talet – att börja låta klubbarna betala lön till sina spelare. Innan dess var fotboll bara en fritidssysselsättning vid sidan av ett heltidsarbete.

– Sedan dess har tränaren fått mer och mer tid till spelarna och i slutet av 90-talet fick tränaren tillgång till spelarna på heltid. Parallellt började klubbarna och Fotbollförbundet att använda vetenskaplig kunskap och expertis inom fysiologi och taktik och senare inom idrottspsykologi, ledarskap och kommunikation.

Tränaren förväntades också styra den ständigt växande staben och på 2000-talet blev tränaren även klubbens ansikte utåt.

– Klädd i en skräddarsydd kostym eller trenchcoat, skulle tränare få sponsorer, media och supportrar att investera tid, pengar och engagemang i svensk herrelitfotboll, säger Robert Svensson.

Utbilda för förändring

Avhandlingens resultat visar att en huvudtränare framför allt bör kunna leda andra människor, kommunicera och coacha spelarna taktiskt. Praktiska färdigheter och kunskaper inom till exempel fysiologi och psykologi är inte lika centrala då den träningen ofta sköts av specialisttränare.

– Inom föreningar bör medvetna prioriteringar göras kring vilka uppgifter som ska ligga på tränares bord och vad som kan skötas av andra i föreningen. Man bör inom klubben också reflektera över vilka kompetenser som krävs på de olika positionerna, säger Robert Svensson.

Han konstaterar även att en av de mest centrala egenskaper hos en tränare är förmågan att hela tiden utvecklas och anpassa sig efter nya villkor.

– Denna förmåga är också viktig hos andra personer som på olika nivåer är involverade i styrningen av fotbollsklubbar. Därför behöver utbildningar för tränare och inom sport management i stor utsträckning rusta för förändringar. Samma gäller för den kontinuerligt pågående fortbildningen av tränare inom såväl Svenska Fotbollförbundet som högre utbildning.

Text och foto: Jasenka Dobric